<html> <head> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> <TITLE>12fi - inkaska muzyka (Dla wygody i u|ytku pierwszych ludzi Bg stworzyB mury, miasta, budowle i sprzty z kamienia - ogromu, mocy, kunsztu i precyzji wykonania ktrych dzisiejsza ludzka technologia NIE jest w stanie powtrzy, istnienia oficjalna nauka ateistyczna NIE chce uzna, za[ prawdy o pochodzeniu ktrych dzisiejsi bezbo|ni ludzie NIE chc akceptowa.)</TITLE> <META NAME="Keywords" CONTENT="song, playlist, video, smart LG, Dr Jan Pajk, totalizm"> <META NAME="Description" CONTENT="Organises full-screen displays of 12 American Inca songs for LG smart TVs and for PCs"> <META NAME="Author" content="Dr in|. Jan Pajk"> <STYLE><!-- body,td{color:black; text-align:justify; font-family:ARIAL,HELVETICA,SANS-SERIF;} body,h1{color:black; text-align:center; font-family:ARIAL,HELVETICA,SANS-SERIF;} body,h2{color:black; text-align:left; font-family:ARIAL,HELVETICA,SANS-SERIF;} body,h3{color:black; text-align:justify; font-family:ARIAL,HELVETICA,SANS-SERIF;} --></STYLE> </head> <body> <table align="center" WIDTH="100%" height="100%" BORDER="1" BORDERCOLOR="blue" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0"> <tr> <td> <div align="center"> <!-- Los Hermanos CURI - TU RECUERDO [VIDEO OFICIAL 2016] --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/7xp1F-pteqs?autoplay=1" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> <td> <div align="center"> <br> <a href="djp.htm" target="_blank"><font color="blue" size="2"><b>Przej[cie do:</b></font></a><br> <a href="djp.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>djp.htm</b></font></a><br> <a href="index.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>index.htm</b></font></a><br> <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>totalizm_pl.htm</b></font></a><br> <a href="p_instrukcja.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>instrukcja (polski)</b></font></a><br> <a href="p_instruction.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>instruction (English)</b></font></a><br> <br> <a href="p_12ff.htm" target="_blank"><font color="blue" size="2"><b>PeBny ekran:</b></font></a><br> <a href="p_12ft.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-totaliztycznych</b></font></a><br> <a href="p_12fj.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-ulubionych Jana</b></font></a><br> <a href="p_12fx.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-nietotaliztycznych</b></font></a><br> <a href="p_12fl.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-Ameryki AaciDskiej</b></font></a><br> <a href="p_12fw.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-dalekiego wschodu</b></font></a><br> <a href="p_12fh.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-neo-[redniowiecza</b></font></a><br> <a href="p_12fd.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-tzw. "caporal"</b></font></a><br> <a href="p_12fs.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-seksownych</b></font></a><br> <a href="p_12fc.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-klasycznych</b></font></a><br> <a href="p_12fn.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-narodowych</b></font></a><br> <a href="p_12fe.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-wschodnich</b></font></a><br> <a href="p_12fg.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-niemieckich</b></font></a><br> <a href="p_12fu.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-ukraiDskich</b></font></a><br> <a href="p_12fk.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-malarskich</b></font></a><br> <a href="p_12fr.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-rosyjskich</b></font></a><br> <a href="p_12ff.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-kobiecych</b></font></a><br> <a href="p_12fi.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-inkaskich</b></font></a><br> <a href="p_12fz.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-chiDskich</b></font></a><br> <a href="p_12fm.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-o miBo[ci</b></font></a><br> <a href="p_12fp.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-poliskich</b></font></a><br> <a href="p_12ft.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-Tailandii</b></font></a><br> <a href="p_12pf.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-portfolii</b></font></a><br> <a href="p_12fb.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-Boliwii</b></font></a><br> <a href="p_12fa.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-akcji</b></font></a><br> <a href="p_12f3.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>12-3D</b></font></a><br> <br> <img src="http://energia.sl.pl/rachmistrz.php?page=p_12fi.htm" width=130 height=50 border=0> <br><br> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM" target="_blank"><font color="blue" size="2"><b>Portfolio autora:</b></font></a><br> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>Po polsku</b></font></a><br> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>In English</b></font></a><br> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>Auf Deutsch</b></font></a><br> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- melodia INCA "chuklla --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/uecDNhJXdfE" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- CUSCO INCA DANCE EXTENDED SOUND--> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/ibch2-mGpNk" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- PUEBLO REBELDE "Mix Huaynos del Cusco" (HD) --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/B5JQfv0O2JE" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- EUSEBIO CHATO GRADOS EN MACHU PICCHU - HUAYLASH MACHO --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/xTo-SbDMcFw" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> <!-- t12EA4rV68s = Sacred Valley - Peru peVr0R2dvcg = EUSEBIO CHATO GRADOS EN MACHU PICCHU - LA VENENOSA zgULd5nSFxQ = EUSEBIO CHATO GRADOS EN MACHU PICCHU - QUIETO LOCO --> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- Mi palomita folk song from Peru --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/1J4uqS20_4s" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- Per El Pas Mas Hermoso Del Mundo [Video Oficial] & Beautiful Country --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/okR825S8rpU" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> </tr> <tr> <td> <div align="center"> <!-- Pueblo Andino - Mix de Huaynos bailables (Video Oficial) --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/kIr8A8vyOzQ" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> <td> <div align="center"> <br> <a href="index.htm" target="_blank"><font color="blue" size="2"><b>Kliknicia do:</b></font></a><br> <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>totalizm_pl.htm</b></font></a><br> <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>immortality_pl.htm</b></font></a><br> <a href="free_energy_pl.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>free_energy_pl.htm</b></font></a><br> <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>dipolar_gravity_pl.htm</b></font></a><br> <br> <a href="p_instrukcja.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>instrukcja (polski)</b></font></a><br> <a href="p_instruction.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>instruction (English)</b></font></a><br> <br> <a href="p_12f.htm" target="_blank"><font color="blue" size="2"><b>Sub-ekranowe:</b></font></a><br> <a href="p_12.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-totaliztic</b></font></a><br> <a href="p_12x.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-untotaliztic</b></font></a><br> <a href="p_12l.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-Latin American</b></font></a><br> <a href="p_12j.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-Jan's favourite</b></font></a><br> <a href="p_12h.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-neo-medieval</b></font></a><br> <a href="p_12pf.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-portfolios</b></font></a><br> <a href="p_12b.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-Bolivian</b></font></a><br> <a href="p_12c.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-classic</b></font></a><br> <a href="p_12f.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-femine</b></font></a><br> <a href="p_12a.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-action</b></font></a><br> <a href="p_12n.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-native</b></font></a><br> <a href="p_12p.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-Polish</b></font></a><br> <a href="p_12s.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-sexy</b></font></a><br> <a href="p_12m.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>11-love</b></font></a><br> <br> <a href="p_4.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>4-totaliztic</b></font></a><br> <a href="p_4r.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>4-Russian</b></font></a><br> <br> <a href="p_l.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>Folk in Polish</b></font></a><br> <a href="p_e.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>Folk in English</b></font></a><br> <a href="p_a.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>Action</b></font></a><br> <a href="p_j.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>Jan's</b></font></a><br> <a href="p_m.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>Love</b></font></a><br> <a href="p_s.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>Sexy</b></font></a><br> <a href="p_u.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>Umf</b></font></a><br> <a href="p_c.htm" target="_blank"><font color="green" size="1"><b>Sue's</b></font></a><br> <br> <font color="blue" size="2">Opracowana:<br><font size="1">2018/2/2</font></font> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- Pueblo Andino - Lgrima por Lgrima (Video Oficial) Saya (budowla Boga) --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/5uoGpXQZO3I" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- Cusco - Inca Fighting --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/2tv3jiPvT-o" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- DO ENCANTOS " La magia del sentimiento"-MALDITO LICOR - TARPUY JF PRODUCCIONES --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/d5EH2mXcxCg" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- FRESIA LINDA NO ME CASO --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/LCj50tWeTC0" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- Music by CUSCO - Tula - Return to Ancient America --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/Z0E0XueccbU" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> </div> </td> <td> <div align="center"> <!-- TE AMO PER!!! Impresionante video sobre el pas de los Incas --> <iframe class="youtube-player" type="text/html" height="585" width="1280" src="http://www.youtube.com/embed/r7QNZVwSSXk" allowfullscreen frameborder="1"> </iframe> <!-- -rP5ROlpZxI = GUERRERO INCA - Msica Inca M_gSydN_BYM = El condor pasa - PERU EsOBtP53Kms = CONTIGO PER - Arturo 'Zambo' Cavero y scar Avils (Con letra) pWF7tWTBEhg = Ancient Giants "The Cloud People" Found In Peru? 20vFf2z9BDo = Largest Ancient Ruin In The World Found In Peru? 7dPc5hWn9hc = HIMNO INKA ( INTI RAYMI ) mUoVKG9Or-E = MACHU PICCHU - MUSICA ANDINA - CHATO GRADOS - PIO PIO Rum_5xHB21g = MACHU PICCHU - MUSICA ANDINA - CHATO GRADOS - QUE LINDA FLOR CLiLMboE9I8 = Cusco-Inca Dance Y67mrvNnKdI = Inca Son/Inca Warrior/ Guerrero Inca.mov 5nxc8sIM7-0 = Tribal Jungle Music - Inca King 4hP7Ibf-uzM = Gornaya Shoria ~ The Largest "Man-Moved" Stones On Earth? cA8VROR4Viw = The Inca Found, Did Not Build Machu Pic'chu! --> </div> </td> </tr> </table </body> </html>