Dr inż. Jan Pająk - o nadchodzącym wymarciu 99.9% ludzi w latach 2030-tych
(strona dostępna tylko w języku polskim Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Zaktualizowano:
2017/12/12


Najnowsza aktualizacja: cała nowa stronaMenu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Główna strona

Linki

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] in PDF


(Po polsku tutaj:)

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Pitna woda deszczowa w PDF

Prąd ze słońca

Prąd ze słońca w PDF

Totalizm

Pasożytnictwo

Prawa moralne

Karma

Wolna wola

Biblia

Bóg

Dowód na istnienie Boga

Dowód na duszę

Przepowiednie

Nirwana

Nieśmiertelność

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Pitna woda deszczowa w PDF

Energia słoneczna

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

pajak_do_sejmu_2014.htm

pajak_na_prezydenta_2015.htm

pajak_na_prezydenta_2020.htm

pajak_dla_prezydentury_2020.htm

Partia totalizmu

Statut Partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](In English here:)

Drinking rainwater

Solar electricity

Solar electricity in PDF

Totalizm

Parasitism

Moral laws

Karma

Free will

The Bible

God

Proof for the existence of God

Proof of soul

Prophecies

Nirvana

Immortality

Concept of Dipolar Gravity

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pająk portfolio

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists (only under "Google Chrome")

Instruction of playlists

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Dr Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Leyes morales

Energía libre

Telekinesis

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Lois morales

Énergie libre

Telekinesis

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Leggi morali

Energia libera

Telekinesis

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(przesuwne)

(Here is the list of all web pages from this server, arranged by language (in 8 languages). Choose the page that interests you by dragging scroll bars, then click on this page to run it:)

Here the page menu2.htm should be displayed.

(The same list can be displayed from "Menu 1" by clicking over there on "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

totalizm.com.pl

totalizm.zensza.webd.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu ale z FTP:)

cielcza.cba.pl

magnocraft.site88.net

tornados2005.narod.ru

geocities.ws/immortality

(Stare i już NIE aktualizowane:)

dhost.info/nirvana

telekinesis.esy.es
Menu 4:

(scrollable)

Here is the list of addresses of all totaliztic web sites that still worked at the date of the most recent update of this web page. At each of these addresses should be available all totaliztic web pages listed in "Menu 1" or "Menu 2", including also their different language versions (i.e. versions in languages: Polish, English, German, French, Spanish, Italian, Greek or Russian.) Thus firstly select the address which you wish to open by dragging scroll bars in small window below, then click on this address to run it. When opens the web page which represents this address, then choose from its "Manu 1" or "Menu 2" the web page which interests you and click on it to view that page:

Here the page menu.htm should be displayed.

(The above list can also be displayed from "Menu 1" by clicking Menu 4.)


WSTĘP:
Czy kiedykolwiek już doświadczyłeś jak to się czuje, gdy w twojej obecności umierają ci jakich najbardziej kochasz, zaś ty nic NIE jesteś w stanie im pomóc. Ta strona wyjaśnia, że już wkrótce zapewne tego doświadczysz! Zgodnie bowiem z moimi badaniami oraz dedukcjami, już w latach 2030-tych na naszą planetę nadejdzie tak masowe wymieranie ludzi, jakiego nasza cywilizacja NIE doświadczyła od czasów bibilijnego potopu. W jego wyniku prawdopodobnie wymrze co najmniej 99.9% obecnie żyjących ludzi, a być może znacznie więcej - w tym, między innymi, prawdopodobnie też znacząca większość i twoich czytelniku bliskich oraz znajomych. W tym więc miejscu zapewne zakrzykniesz: to NIE może być prawdą, bowiem NIE usłyszałem o tym ani od reprezentanta rządu, ani od nikogo w pozycji autorytetu! Ano właśnie, dokładnie takie oficjalne przemilczanie i ignorowanie szybko narastającego zagrożenia, jest jednym z całego szeregu powodów, dla których gro mieszkańców naszej cywilizacji już wkrótce będzie musiała umrzeć!
       Problem z masowym wymieraniem ludzi polega na tym, że aby je przeżyć, trzeba być dobrze przygotowanym na jego przyjście. Tymczasem nikt NIE rozpocznie takich przygotowań, jeśli uprzednio NIE dotarło do niego jakieś ostrzeżenie, że wymieranie takie nadchodzi. Aby więc wyraźnie i "bez owijania w bawełnę", ostrzec i poinformować bliźnich, jak mordercze będzie wyludnienie jakie zgodnie z moimi oszacowaniami nadejdzie już w latach 2030-tych, a w ten sposób aby umożliwić bliźnim zwiększenie swych szans jego przeżycia poprzez natychmiastowe rozpoczęcie przygotowań jakie opisałem w "części #S" niniejszej strony, zdecydowałem się podjąć spore ryzyko opublikowania tego przeciwstawnego do dzisiejszej "propagandy sukcesu" ostrzeżenia.
       Niniejsza strona prezentuje wniosek końcowy, podsumowanie, a także rozwinięcie dedukcji logicznych, jakie wyniknęły z moich osobistych doświadczeń i badań, które uprzednio opisałem między innymi w punktach #H1 do H3 swej strony przepowiednie.htm, w punkcie #G2.3 mojej strony healing_pl.htm, oraz w punktach #T1 do #T3 swej strony woda.htm.Część #A: Informacje wprowadzające tej strony:

      

#A1. Cel tej strony:

Motto tej strony: "To co na kłamstwie stoi i korupcją się podpiera, nieodwołalnie musi się zawalić."

       Szybko i nieuchronnie nadchodzi kulminacja aż całego szeregu równoczesnych kataklizmów wyludniających Ziemię, jakie ludzkość ochotniczo i uparcie na siebie sprowadza, zaś jakich NIE zaznała jeszcze od czasów bibilijnego potopu. Jednak praktycznie niemal nikt NIE ostrzega o tym bliźnich - tak aby poprzez przygotowanie się na zagładę jaka nadchodzi móc zwiększyć liczbę tych co ocaleją. Wszakże nasza cywilizacja tkwi już zbyt głęboko w zakłamamiu, ślepocie, korupcji, nepotyźmie i niemoralności (tej z totaliztycznego zrozumienia pojęcia "moralność" jako "posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów i wymagań Boga" - zdefiniowanego m.in. w punkcie #B5 mojej strony morals_pl.htm). Stąd ten co ma odwagę publicznie ostrzegać przed nadchodzącym kataklizmem, lub choćby publicznie wypowiadać jakąkolwiek prawdę przeciwstawną do powszechnie aprobowanych i wszędzie już panujących "kłamstw oficjalnej propagandy sukcesu i politycznej poprawności, komplementów, oraz miłych dla ucha pochwał przypodobywania się", kończy jak autor niniejszej strony (tj. jak dr inż. Jan Pająk). Znaczy, każde jego słowo jest wyszydzane, on sam jest wytykany palcami i prześladowany, jego droga życiowa zostaje zamieniona w jedno nieprzerwane pasmo cierpień, zaś jego badań, ustaleń i wyjaśnień niemal nikt NIE śledzi ani NIE bierze poważnie. Tymczasem ktoś musi zacząć ostrzegać swych bliźnich, oraz dopomóc im w przetrwaniu nadchodzącego czasu zagłady i historycznej lekcji aż tak okropnej, że przyszła ludzkość nigdy o tym NIE zapomni. Ktoś musi też przypominać bliźnim aby modlili się do Boga o anulowanie, lub chociaż o opóźnienie, nadejścia tego masowego wyludnienia Ziemi. Niniejsza strona jako swój główny cel stawia sobie właśnie klarowne udzielenie tego ogromnie odważnego i odpowiedzialnego ostrzeżenia tym czytającym, którzy zechcą o nim się dowiedzieć. A więc przygotuj się czytelniku, bowiem szybko nadchodzą lata 2030-te, a wraz z nimi wyludnienie po którego zakończeniu pozostali przy życiu ludzie będą zgodnie ze staropolską przepowiednią "całowali ziemię jeśli zabaczą na niej ślady bliźniego!"


#A2. Historia tej strony, czyli jakie moje wcześniejsze badania i ustalenia stopniowo zawiodły mnie do końcowego wniosku, że w latach 2030-tych zapewne wymrze co najmniej 99.9% ludzkości:

       Owe badania, oraz ich wyniki, można stopniowo prześledzić, m.in. z punktów #H1 do H3 mojej strony o nazwie przepowiednie.htm, punktu #G2.3 strony o nazwie healing_pl.htm, punktów #T1 do #T3 strony o nazwie woda.htm. oraz punktu #M1 mojej strony o nazwie antichrist_pl.htm.


Część #B: Ostrzeżenie: co dokładnie się stanie w owych latach 2030-tych:

      

#B1. Uwaga! Nadchodzi masowe wyludnienie Ziemi:

       Zgodnie z moimi wyliczeniami zaprezentowanymi w punkcie #T3 strony o nazwie woda.htm, już wkrótce - bowiem zapewne już w latach 2030-tych, wymrze co najmniej 99.9% obecnej ludzkości! Praktycznie to oznacza, że zgodnie z podanymi tam wyliczeniami będzie to wyjątkowym szczęściem i dowodem sumiennego wypałniania nakazów i wymagań Boga, jeśli z ludności jakiejś miejscowości, czy jakiegoś obszaru Ziemi, ową nadchodzącą zagładę i wyludnienie przeżyje chociaż jedna osoba z każdych 500, lub nawet z każdego 1000, ludzi żyjących tam w momencie nadejścia tego masowego wymierania. To zaś praktycznie oznacza, że będzie wyjątkowo szczęśliwym obrotem sytuacji, jeśli przykładowo z mojej rodzinnej wsi Wszewilki o populacji około 640 osób (w 2011 roku) przeżyje chociaż 1 ich obecny mieszkaniec, jeśli z mojego rodzinnego miasteczka Milicz o populacji około 12000 (w 2006 roku) przeżyje chociaż 12 osób - i to tylko jeśli zdołają się oni dobrze ukryć i ochronić przed rabusiami oraz oszalałymi z głodu współmieszkańcami, zaś jeśli z całej populacji około 6600 mieszkańców (w 2012 roku) z NZ miasteczka Petone (w którym obecnie mieszkam), nadchodzącą zagładę i wyludnienia przeżyje chociaż 6 osób.


#B2. Odnotuj, że nadchodzące masowe wyludnienie Ziemi będzie przjeściową karą od tysięcy lat zapowiadaną w Biblii i ściagniętą na ludzkość przez "niszczycieli ziemi", wcale więc jeszcze NIE będzie owym "końcem świata" jakim ludzkość jest powtarzalnie straszona:

       Od niepamiętnych już czasów najróżniejsze indywidua oraz niektóre odłamy religii straszą nas "końcem świata" zapowiadanym w Biblii. Jednak Biblia dosyć klarownie wyjaśnia także, iż ów koniec świata NIE nastąpi wcześniej niż po roku 2656 AD - co na bazie cytatu zawartego w Biblii wyjaśniam szczegółowiej między innymi np. w punktach #N1 i #C2 strony quake_pl.htm, czy w (9) z punktu #C4 innej mojej strony o nazwie immortality_pl.htm. Stąd ostatnio szybko pogarszające się warunki życia i przeżycia, coraz częstrze kataklizmy, ocieplanie się klimatu, susze, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, terroryzm, wojny, itp., wcale NIE powinny być brane za zapowiedź nadchodzącego "końca świata", a właśnie za zbliżanie się owej kulminacji kataklizmów, która zapewne w latach 2030-tych spowoduje owo od tysięcy już lat zapowiadane w Biblii wybiorcze uśmiercenie "niszczycieli ziemi" oraz osadzenie nowych bogobojnych ludzi na ziemiach uwolnionych od tych niszczycieli.
       W tym miejscu warto odnotować, że zgodnie z wykazem ludzi którzy kwalifikują się pod definicję "niszczycieli ziemi" - jaki to wykaz zaprezentowałem w punkcie #T2 mojej strony o nazwie woda.htm, takich "niszczycieli ziemi" obecnie namnożyło się mnóstwo. Z całą pewnością jest ich ponad 99.9% obecnej populacji ludzkiej. Prawdopodobnie i ty czytelniku, zupełnie będąc tego nieświadomy, z aż całego szeregu powodów też spełniasz definicję "niszczyciela ziemi". Najwyższy więc czas abyś i ty zmienił zasady swego postępowania!
       Na ów fakt, że nadchodząca zagłada i wyludnienie będzie jedynie przejściowym wyeliminowaniem "niszczycieli ziemi", zaś po jej przejściu ludzkość ponownie odbuduje się ze zniszczeń, wskazują najróżniejsze fakty, trendy społeczne, oraz sporo wyraźnie obecnie odnotowywalnych wzajemnych powiązań przyczynowo skutkowych i związków czasowych. Wyliczmy tu najważniejsze z nich:
       1. Związek pomiędzy czasem pojawienia się ludzkich "niszczycieli ziemi", oraz czasem pojawienia się nadprzyrodzonych "aniołów śmierci". (Przez nazwę "aniołowie śmierci" rozumiem tutaj istoty nadprzyrodzone, opisywane między innymi w punkcie #M1 mojej strony o nazwie antichrist_pl.htm, jakie będą inteligentnie i w sposób NIE odbierający nikomu jego "wolnej woli", realizowały uśmiercanie owych "niszczycieli ziemi" i jednoczesne pozwalanie przeżyć bogobojnym osobom.) Z moich dotychczasowych badań wynika bowiem, że pierwsi owi ludzcy "niszczyciele ziemi" pojawili się masowo w okresie drugiej wojny światowej, zaś ich liczba zaczęła lawinowo narastać począwszy od czasu drugiej wojny światowej - tak jak opisałem to dokładniej w punkcie #T3 swej strony o nazwie woda.htm. Jednocześnie tuż po drugiej wojnie światowej pojawiły się na ziemi masowe obserwacje gwiazdolotów UFO z załogami nadprzyrodzonych istot - tak jak wyjaśniam to w owym punkcie #T3 ze swej strony woda.htm, a także w punkcie #M1 ze swej innej strony antichrist_pl.htm. Przykładowo, pierwszej oficjalnie raportowanej obserwacji 9-ciu gwiazdolotów UFO dokonał Amerykanin o nazwisku Kenneth A. Arnold dnia 1947/6/24 koło Mount Rainier w Washington, USA.
       2. Począwszy od zakończenia drugiej wojny światowej - wprowadzanie do masowego użytku najbardziej "wyniszczających ziemię", substancji obejmujących: "plastyk", "radioaktywne produkty reakcji nuklearnych", "antybiotyki", oraz "pestycydy" i inne powszechnie używane wyniszczające ziemię chemikalie. Owe życiobójcze substancje stanowią obecnie "przekleństwa ludzkości". Ich bezmyślnie wprowadzenie do szerokiego użytku też nastąpiło właśnie tuż po drugiej wojnie światowej - czyli w czasach kiedy masowo ujawniły na Ziemi swoje działania owe "symulacje" gwiazdolotów UFO z nadprzyrodzonymi załogami - tak jak opisują to punkty #T3 i #M1 stron "woda.htm" oraz "antichrist_pl.htm". W jaki zaś sposób do dzisiaj ów ludzki brak odpowiedzialności pogorszył sytuację z tymi substancjami, opisałem to między innymi w punkcie #F5 strony cooking_pl.htm - jaki ujawnia iż w każdym dzisiejszym deszczu zawarte są już krople palącej żywe organizmy radioaktywności, a także zawarłem w punkcie #F1 owej strony o nazwie cooking_pl.htm - który ujawnia lekkomyślność z jaką zamiast zabezpieczania, niektóre kraje spalają, "puszczają z dymem" i rozprzestrzeniają po świecie powodujące raka produkty radioaktywnych reakcji.
       3. Lawinowe narastanie zatruwania wody, żywności, ziemi, natury i ludzi powodowane wprowadzaniem do użycia coraz większych ilości w/w substancji wyniszczających ziemię i żywe stworzenia. Szybkość narastania użycia tych życiobójczych "przekleństw ludzkości", obecnie nasila się aż tak gwałtownie, że jeśli ludzie NIE zmienią zasad swego postępowania, wówczas już w latach 2030-tych życie i przeżycie na Ziemi staną się wprost niemożliwe. Wstępne rozeznanie jak tragiczna stała się już sytuacja z niszczeniem ziemi powodowanym przez te substancje, daje nam treść punktu #G2.3 z mojej strony o nazwie healing_pl.htm, oraz treść (2) z punktu #A2.11 mojej strony o nazwie totalizm_pl.htm. Faktycznie też w środę, dnia 2017/12/6, w wieczornych dziennikach telewizyjnych na kanale 1 telewizji NZ, w końcu poinformowano oglądających o oficjalnym raporcie jaki potwierdził, że około 20% NZ wody pitnej jest już szkodliwa dla zdrowia. (Na bazie swoich analiz, ja osobiście szacuję, że procent ten jest już znacznie wyższy.)
       4. Eskalowanie począwszy od czasu zakończenia drugiej wojny światowej procesu odwracania się ludzi tyłem do Boga, do moralności w jej totaliztycznym zrozumieniu, oraz do bliźnich i do natury. Eskalowanie to podkreślam m.in. w podpisie pod "Wideo #A0" ze ztrony magnocraft_pl.htm. Powoduje ono, że zamiast postępować moralnie i dbać o bliźniego, naturę, oraz własne ocalenie, większość dzisiejszych ludzi stała się aż tak samolubna i zachłanna, że są oni gotowi uczynić każde możliwe świństwo dla powiększenia swego bogactwa i luksusowego trybu życia.
       5. Eskalowanie kłamstw, korupcji, kumoterstwa nepotyzmu, itp., we wszelkich stosunkach ludzkich - też począwszy od czasu zakończenia drugiej wojny światowej. Najlepszym wskaźnikiem tego eskalowania jest wzrost zakłamania i korupcji manifestowany za pośrednictwem tzw. "obietnic przedwyborczych" polityków, a także proces okłamywania ludzkości przez dzisiejszą oficjalną naukę (opisany m.in. w punkcie #D1 niniejszej strony).
* * *
Wszystko powyższe, a także aż cały szereg jeszcze innych faktów, trendów i związków, których NIE będę już tutaj wyliczał, bowiem niepotrzebnie wydłużałoby to niniejsza stronę (jednak jakieś pojęcie o których dadzą czytelnikowi treści następnych punktow tej strony), razem wykazują, że jeśli proces ich narastania NIE zostanie jakoś powstrzymany (np. poprzez nadprzyrodzoną interwencję Boga, albo poprzez raptowaną zmianę ludzkich zachowań) wówczas wszystkie te życiobójcze czynniki osiągną swoje punkty kulminacyjne właśnie w latach 2030-tych. To zaś oznacza, że po osiągnięciu swych kulminacji przez takie potężne czynniki wyniszczające życie, ludzkość niestety będzie poddana masowemu wymieraniu.


Część #C: Byliśmy już wielokrotnie ostrzegani o zagładzie i wyludnieniu jakie nadchodzą - tyle że informacje o tych ostrzeżeniach oficjalnie są ignorowane i przemilczane:

      

#C1. Skąd każdy z nas mógł się dowiedzieć, że nadchodzi masowa śmierć i wyludnienie:

       Ostrzeżenia o nadchodzącym wyludnieniu były już wielokrotnie nam udzielane. Z powodu uporu władz i oficjalnej nauki aby je przemilczać, wyciszać, ignorować, oraz im zaprzeczać, jedno z takich ostrzeżeń zostało nawet nałożone przez nadprzyrodzone istoty na treść wieczornego dziennika telewizyjnego w Anglii - po szczegóły oraz po adres wideo w YouTube.com odtwarzającego tamto ostrzeżenie, patrz końcówka podpisu pod "Wideo #A0" ze strony magnocraft_pl.htm. Wykazy najważniejszych z tych ostrzeżeń, niezależnie od niniejszego punktu na tej stronie, czytelnik znajdzie też, między innymi, w punkcie #T1 oraz w (1) z punktu #T2 strony woda.htm, w punkcie #H1 mojej strony o nazwie przepowiednie.htm, pod koniec wyżej wymienionego podpisu pod "Wideo #A0" ze strony magnocraft_pl.htm, oraz na calym szeregu jeszcze innych publikacji zarówno mojego autorstwa, jak i innych autorów.
       Najważniejsze z tych ostrzeżeń były jak następuje:
       1. Ostrzeżenia zawarte w treści Biblii (że "niszczyciele ziemi" będą zniszczeni). Te są opisane w punkcie #T1 mojej strony o nazwie woda.htm.
       2. Liczne przepowiednie najróżniejszych narodów, m.in. ostrzegające że ludzie sami na siebie sprowadzą taką zagładę i wyludnienie, iż "człowiek będzie całował ziemię jeśli zobaczy na niej ślady innego człowieka". Najważniejsze z tych przepowiedni opisałem w punkcie #H1 mojej strony o nazwie przepowiednie.htm.
       3. Ostrzeżenia udzielane nam przez najróżniejsze nadprzyrodzone istoty (np. przez UFOnautów). Ich przykłady wskazuję pod koniec podpisu pod "Wideo #A0" z mojej strony magnocraft_pl.htm.
       4. Napisy wyryte na granitowych płytach monumentu z Georia, USA, w internecie opisywanego pod nazwą The Georgia Guidestones. Zawierają one "10 przykazań" dla ludzi którzy przeżyją nadchodzącą zagładę i wyludnienie. Napisy te komentuję między innymi w (3) z punktu #T3 swej strony o nazwie woda.htm, zaś podsumowuję m.in. w (2) i (vi) z punktu #H1 swej strony o nazwie przepowiednie.htm.
       5. Już realizowane zwroty totaliztycznej karmy za niegodziwości, które poszczególne narody popełniły w okresie właśnie wypełniającego się obecnie i w latach 2030-tych "czasu zwrotu" owej karmy. Przykładem tych zrotów karmy może być właśnie ujawniający się zwrot karmy za wmuszenie chińczykom lat 1800-nych nałogu opiumowego. Został on opisany w punktach #F2 i #A4 mojej strony o nazwie karma_pl.htm.
       6. Widoczne dla każdego następstwa "ocieplania się klimatu", w rodzaju coraz częstrzych susz, pożarów, powodzi, tornad, huraganów, trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, podnoszenia się poziomu mórz i oceanów, itp. Następstwa te są raportowane i filmowo dokumentowane, poczym pokazywane ludności, w niemal każdym dzienniku telewizyjnym, gazecie i wiadomościach radiowych. Jedną z szeregu stron na jakiej ja je raportuję, nosi nazwę tornado_pl.htm.
       7. Coraz bardziej drastyczne reakcje ludzi na irytujące dla naszej podświadomości działanie tzw. "hałasu telepatycznego", przyjmujące formę wojen, agresji, buntów, terroryzmu, masowych morderstw, itp. Ogromnie dla ludzi szkodliwe działanie tego "hałasu telepatycznego", jakie w 2001 roku sprowadziło na Ziemię obecną, morderczą "epokę neo-średniowiecza" opisałem dokładniej w punkcie #K1 swej strony tapanui_pl.htm.
       8. Sporadycznie przedzierające się przez zapory nepotyzmu, zakłamania i korupcji skąpe informacje rzetelnych dziennikarzy o masowym zatruwaniu natury i otaczającego nas środowiska niebezpiecznymi dla zdrowia i życia dozami najróżniejszych szkodliwych substancji w rodzaju trujących chemikalii, zaduszającego życie plastyku, mikro-beads, chorobotwórczych bakterii, itp. Przykłady takich informacji opublikowałem m.in. w punkcie #G2.3 swej strony o nazwie healing_pl.htm, oraz w (2) z punktu #A2.11 swej strony o nazwie totalizm_pl.htm.
       9. Ostrzeżenia niektórych co bardziej odpowiedzialnie postępujących naukowców. Ostrzeżenia te wzmiankuję między innymi w punktach #H2 i #H4 swej strony o nazwie przepowiednie.htm.
       10. Powtarzalnie publikowane moje ostrzeżenia udostępniane na licznych stronach internetowych i publikacjach. Jedną z nich jest niniejsza strona.


Część #D: Chociaż najróżniejsze źródła już od dawna wskazywały winnych ściągania na ludzkość omawianej tu katastrofy i wyludnienia, ludzkość nic NIE uczyniła aby zatrzymać ich niszczycielskie działania i aby w ten sposób uniknąć nadejścia czasów powszechnej śmierci i zagłady:

      

#D1. Jakie źródła lub informacje od dawna nas informowały kto jest winnym sprowadzania na ludzkość omawianej tu zagłady i wyludnienia:

       Najróżniejsze źródła i zdarzenia od bardzo dawna już nas informują "kto", "jak" i "dlaczego" sprowadza na ludzkość zagładę i wyludnienie. Dlaczego więc nikt NIE zwraca uwagi na prawdy, które owe źródla wyraźnie i w udokumentowany lub autorytatywny sposób nam przekazują.
       Opiszmy tutaj chociaż kilka najważniejszych przykładów z owych źródeł. Oto one:
       1. Biblia. Bilia jako głównie odpowiedzialnych za nadchodzącą zagładę i wyludnienie wskazuje kapłanów, którzy wypaczają prawdę o Bogu oraz zaniedbują obowiązku uczenia w duchu prawdy wyznawców swych religii. Przykłady i omówienia cytowań z Biblii na temat wypaczeń i kłamstw kapłanów zaprezentowałem między innymi w (1) z punktu #T2 swej strony o nazwie woda.htm.
       2. Wyniki praktycznie każdych wyborów. Niemal bez przerwy prowadzą one do wybierania do władz zawsze tych samych, do kości skorumpowanych i niemoralnych polityków, którzy w swych poprzednich kadencjach już ilustratywnie udowodnili, jak niemoralni, chciwi, zachłanni, nepotyczni, skorumpowani, itp., oni są. Jednak wyborcy NIE zwracją uwagi na te ich przeszłe "przyjemniackie" zachowania i powtarzalnie ich wybierają na swoich przywódców. Nic dziwnego, że tak wybierani politycy wiodą swe kraje i narody wprost w przepaść i ku zagładzie.
       3. Moje publikacje. Przykładowo, aż na całym szeregu swych publikacji od lat już alarmuję, że dzisiejsza oficjalna nauka z uporem dierżąca swój monopol na wiedzę i na edukację, systematycznie okłamuje ludzkość. Co nawet istotniejsze, ja od lat już wskazuję sposób, jak zakończyć to "naukowe okłamywanie" ludzkości (poprzez uformowanie drugiej, konkurencyjnej wobec starej, nowej tzw. "nauki totaliztycznej"). Wszakże te kłamstwa monopolistycznej oficjalnej nauki wiodą całą ludzkość wprost w przepaść. Przykładem opisów takiego okłamywania ludzkości przez dzisiejszą oficjalną naukę może być punkt #B2 z mojej strony internetowej o nazwie humanity_pl.htm, punkty #K2 i #D4 z mojej strony o nazwie dipolar_gravity_pl.htm, czy punkty #T1 do #T8 mojej strony o nazwie solar_pl.htm. Przykłady zaś opisów całej fundamentalnej (i wyrażającej już formalnie udowodnioną prawdę) nowej naukowej teorii wszystkiego oraz najmoralniejszej nowoczesnej filozofii świata stworzonej przez człowieka, opisują moje strony o nazwach dipolar_gravity_pl.htm oraz totalizm_pl.htm. (Odnotuj, że upowszechnianie zarówno owej teorii wszystkiego, jak i najmoralniejszej nowoczesnej filozofii świata, jest skrycie (i usilnie) blokowane oraz obrzydzane przez dzisiejszą oficjalną naukę i zależne od niej instytucje.)


Część #E: Jakimi działaniami i postawami ludzie ściągają na ludzkość nadchodzącą zagładę i wyludnienie lat 2030-tych:

      

#E1. Jakie działania i postawy ludzkie są najbardziej "anty-ludzkie":

       Oto wykaz działań i zachowań ludzkości, jakie w coraz bardziej przyspieszonym tempie ściągąją na ludzkość zagładę i wyludnienie lat 2030-tych:
       1. Niszczenie ziemi. Biblia otwarcie stwierdza, że nadchodząca właśnie zagłada i wyludnienie Ziemi będzie "karą" wymierzoną dla "niszczycieli ziemi" za ich wyniszczające dla natury i bliźnich działania. Dokładniej owo uwłaszczające boskiemu stworzeniu "wyniszczania ziemi", oraz bibilijne cytaty mu poświęcone, omawiam w punkcie #T1 swej strony o nazwie woda.htm.
       2. Pasywność. Pasywność jest zdecydowanie karana przez Boga. Szerzej wyjaśniam to w punktach #A2.7 i #E2 swej strony totalizm_pl.htm. Bóg spodziewa się bowiem od ludzi, iż ci uczynią dobry użytek z "talentów" jakie otrzymali od Boga, pomnażając swymi działaniami dobro i sytuację Ziemi - co wyjaśniłem przy okazji omawiania bibilijnej tzw. "przypowieści o talentach" (Biblia, Św. Mateusz, 25:14–30) - dyskutowanej szerej w punkcie #I1 mojej strony o nazwie pajak_jan.htm.


Część #F: Jak będzie wyglądał przebieg masowego wymierania ludzi w latach 2030-tych:

      

#F1. Przybliżony początek i przebieg nadchodzącego wymierania ludzkości:

       Jak dokładnie będzie przebiegało owo nadchodzące wymieranie ludzkości, w chwili obecnej wie jedynie Bóg. Jednak na bazie już posiadanych informacji, ów przebieg oraz jego zapoczątkowanie i najważniejsze fazy, daje się w przybliżeniu wydedukować. Wyniki swych dedukcji przebiegu tego kataklizmu opisałem w punkcie #H3 strony internetowej o nazwie przepowiednie.htm.


Część #G: Kto i w jaki sposob zorganizuje i inteligentnie zrealizuje nadchodzące uśmiercanie obecnej mnogości "niszczycieli ziemi" zaś ochranianie przed śmiercią owych bardzo nielicznych osób przestrzegających nakazy i wymagania Boga:

      

#G1. UFOnauci - czyli nadprzyrodzone istoty, których narazie nikt za nadprzyrodzone istoty NIE uważa:

       Te nadprzyrodzone istoty opisałem, między innymi, w punkcie #M1 swej strony o nazwie antichrist_pl.htm.


Część #H: Jak będzie wyglądała ludzkość i Ziemia po właśnie nadchodzącej globalnej zagładzie:

      

#H1. Najważniejsze cechy nowego stanu ludzkości i Ziemi po przejściu omawianej tu zagłady i wyludnienia:

       Cechy te opisałem, między innymi, w punkcie #T3 swej strony o nazwie woda.htm.


Część #I: ???

      

#I1. ???

      


Część #?: (Następna część tej strony oczekująca opracowania w przyszłości - tu byłby tytuł owej części)

      

#?1. Tytuł sprawy jaka będzie wymagała omówienia w tej części:

      


Część #S: Jak się bronić przed padnięciem ofiarą nadchodzącego w latach 2030-tych kataklizmu masowego wymierania:

      

#S1. Dwa rodzaje obrony: grupowa i indywidualna:

       Oba te rodzaje obrony przed nadchodzącym upadkiem i wymieraniem ludzkości oryginalnie opisałem w punkcie #T3 swej strony o nazwie woda.htm. W niniejszej zaś "części #S" tej strony jedynie poszerzę tamte opisy o dodatkowe szczegóły. I tak, tamten punkt #T3 wyjaśnia, że teoretycznie rzecz biorąc, wiedząc już co nadchodzi, zarówno (1) cała ludzkość oraz każde państwo mogłyby (i powinny) się zmobilizować i bronić grupowo, a ponadto (2) każdy mieszkaniec Ziemi też powinien już podjąć własne przygotowania do obrony indywidualnej przed szybko nadchodzącym wymieraniem.
       Ja jednak jestem ogromnie sceptyczny, że dzisiejsi mieszkańcy Ziemi są zdolni do zmobilizowania się i faktycznego podjęcia jakiejkolwiek obrony grupowej. Wszakże dzisiejszy, w większosci demokratycznie rządzony świat, NIE ma nikogo, kto miałby władzę, autorytet i wiedzę, aby taką zbiorową obronę zorganizować (i wdrożyć wbrew krzykliwym protestom wielu niedowiarków i nieuków). Przecież demokratyczne rządy potrafią jedynie przypodobywać się swym wyborcom aby wydłużać swe kadencje. Unikają też podejmowania wszelkich decyzji jakie są niepopularne lub jakie grożą wzięciem odpowiedzialności za ich wyniki. NIE ma więc mowy aby zdobyły się na wymagane dla tej obrony bardzo drastyczne i niepopularne działania.
       Aby bowiem zapobiec masowemu wymarciu, przykładowo najpierw większość ludzi musiałaby zacząć uznawać, wdrażać i usilnie zalecać innym to co wymagane dla takiej obrony, a co opisałem poniżej w punktach #S3 do #S3.3 niniejszej strony. (Niestety, jeśli jednak oglądnie się w internecie jakie są reakcje większości ludzi na prawdy jakie ja ujawniam, natychmiast widać, iż wdrażanie tego jest niemożliwe.) Następnie, już po uwierzeniu w to co ja tu opisuję, np. elektrownie atomowe musiałyby zostać zatrzymane, broń jądrowa unieszkodliwiona, armie rozwiązane, większość fabryk chemicznych zamknięta, produkcja plastyku albo zastąpiona pełnym powrotem do papieru, drewna i innych naturalnych surowców, albo też dozwolona jedynie dla tych artykułów, których pozbywanie się w sposób nieszkodliwy dla natury został już uprzednio całkowicie zorganizowany i praktycznie sprawdzony, zabroniona też musiałaby być produkcja dowolnych przedmiotów i sprzętu, które są "tanie" zamiast "trwałe", tj. które mają celowo skracaną żywotność, a stąd służą jedynie zwiększonym zyskom swych wytwórców, zaś po szybkim popsuciu się całymi latami zanieczyszczają potem naturalne środowisko i stąd przyczyniają się do "wyniszczania ziemi" właśnie karanego przez Boga nadchodzącym wyludnieniem. (Odnotuj, że taki zaś nawrót do produkowania wyłącznie wysoce "trwałych" produktów skróciłby dni pracy ludzi do jedynie około dwóch dni na tydzień, resztę zaś dni tygodnia ludzie mogliby poświęcić na zwiększanie swej wiedzy, poznawanie Boga i Biblii, uprawiane hobby, kontakty z naturą, podróże, życie towarzyskie, itp.) Zabronione i karane musiałoby też być wysiewanie dowolnych chemikalii do natury, ponadto dodawanie do żywności jakichkolwiek chemikalii i nienaturalnych składników. Moje wyjaśnienie, iż "dusza wchodzi w ciało w momencie przerwania pępowiny" (opisane w punkcie #C6 strony o nazwie soul_proof_pl.htm) musiałoby zostać oficjalnie i powszechnie uznane, zaś dotychczasowa religijna krucjata przeciwko środkom antykoncepcyjnym i przerywaniu ciąży musiałaby być zaprzestana, jednocześnie zaś rozmnażanie się jak króliki zalecane przez sporo religii pragnących szybko zwielokratniać swych wyznawców musiałoby być zastopowane, na całym też świecie musiałyby być wprowadzone i ściśle przestrzegane "prawa rozrodcze", które podobnie jak prawa w Chinach ograniczałyby liczbę potomków do co najwyżej jednego na każdego "prawnego rodzica" (tj. do co najwyżej dwójki dwójki dzieci na każdą parę rodziców). Produkcja i dystrybucja energii, paliw, oraz innych nieodnawialnych zasobów naturalnych musiałaby być ściśle kontrolowana i ograniczana proporcjonalnie do poziomu dozwolonego zaludnienia, władza polityków, rządzących i decydentów musiałaby zostać ograniczona do tylko jednej kadencji NIE dłuższej od 7 lat, politycy ponosiliby osobistą odpowiedzialność za następstwa swych rządów (np. po zakończeniu swej kadencji mogliby być ukarani, jeśli ich rządy eskalowały opresję, korupcję, niesprawiedliwość, niemoralność, wyniszczanie natury, czy nawet rozlew krwi - jakie dzisiaj widzimy jak ogarniają one już niemal każdy kraj świata). Każdy zniewalany naród NIE mający jeszcze swego państwa powienien móc pokojowo otrzymać własne państwo, terytorium i niezależność (tak jak wyjaśnia to punkt #F3 na mojej stronie o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm). Itd., itp. Ponadto cała ludzkość jaki tzw. "intelekt zbiorowy" musiałaby być w stanie przekonać też Boga, że jej intencje poprawy są szczere i trwałe - tak aby Bóg w swym miłosierdziu mógł odwołać zapewne już wydane zezwolenie na niedługie przyjście tego wyludnienia.
       Skoro zaś do zbiorowej obrony ludzkość NIE potrafi się zmobilizować, jedyna forma bronienia siebie i swych najbliższych przed padnięciem ofiarą szybko nadchodzącego wymierania (która to forma, niestety, NIE jest zdolna obronić całej ludzkości przed nadejściem owej zagłady), co do jakiej wierzę, iż ciągle jest możliwa i zalecana, to obrona indywidualna. Tyle, że aby była efektywną, obronę tę i przygotowywanie się trzeba zacząć wdrażać osobiście i niemal od natychmiast.


#S2. Dlaczego więc NIE będę tu podawał szczegółów jak przeprowadzać obronę grupową przed wymieraniem lat 2030-tych:

       Problemy z dokonywaniem obrony grupowej oryginalnie opisałem w punkcie #T3 ze swej odmiennej strony o nazwie woda.htm, zaś powtórzyłem je powyżej w poprzednim punkcie #S1. Złożoność owych problemów, a także przykładowo ponieważ ja osobiście NIE wierzę, że w dzisiejszych zakłamanych i skorumpowanych czasach jakikolwiek tzw. "intelekt grupowy" (tj. jakiekolwiek państwo, naród, miasto, itp.) jest zdolny zdobobyć się na zrealizowanie takiej obrony grupowej, w sumie powodują, że ja nie będę tutaj omawiał jak dokładnie przeprowadzić taką obronę grupową.
       Warto też być świadomym, że całe państwa, a także cała nasza cywilizacja, już obecnie mają do swojej dyspozycji wszystko co wymagane do zrealizowania takiej obrony grupowej. Wszakże mają one potrzebne fundusze, doradców naukowych, przywódców politycznych, prawodawstwo, armię, policję, transport, służbę zdrowia, itd. Gdyby więc poszczególne państwa, lub cała cywilizacja, faktycznie zechciały podjąć taką obronę zbiorową, wówczas wiedząc już od dawna co nadchodzi, do dzisiaj byłyby w stanie całkowicie już zatrzymać i oddalić nadchodzącą zagładę. Z drugiej strony, w przypadku obrony indywidualnej sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Wszakże indywidualne osoby typowo nie mają wymaganych środków do obrony, ani wiedzy jak mogliby się bronić. To na nich więc raczej skupię uwagę i w 4 następnych punktach poniżej opiszę im swą radę, jak powinni zabrać się już obecnie, a później dokonywać, swą obronę indywidualną.


#S3. Jak realizować własną obronę indywidualną:

       Jak można realizować swą indywidualna obronę przed zagładą i wymieraniem ludzkości, oryginalnie też wyjaśniłem w owym punkcie #T3 swej strony o nazwie woda.htm. Urzeczywistnienie takiej obrony indywidualnej polega na podjęciu (lub kontynuowaniu - jeśli podjęliśmy już wcześniej) działań w aż trzech kierunkach, jakie objaśnię szczegółowiej w trzech podpunktach jakie teraz naztapią.


#S3.1. Nabycie nawyku wypełniania nakazów i wymagań Boga w swym życiu codziennym - jako podstawa naszej obrony indywidualnej przed wymarciem w latach 2030-tych:

       Sposoby nabycia tego nawyku oryginalnie też wyjaśniłem w końcowej części punktu #T3 ze swej strony o nazwie woda.htm. Generalnie sprowadza się ono do naszego osobistego studiowania Biblii i uczenia się pedantycznego wypełniania nakazów i wymagań Boga opisanych w tekście Biblii. Jest to najważniejszy krok w naszej obronie, ponieważ nadchodzące wyludnienie jest karą właśnie za zaniedbanie przez ludzi ich nakazywanego Biblią obowiązku dbania o naszą karmicielkę Ziemię. Z powodu jednak zakłamania i korupcji panujących obecnie w praktycznie każdej instytucji dzisiejszego świata, w tym także w każdej instytucji religijnej, trzeba przykładać dużo uwagi i wysiłku, aby swojego studiowania Biblii NIE wypaczyć kłamliwymi interpretacjami jej wersetów jakie będą nam podsuwane przez kapłanów skorumpowanej instytucji religijnej do jakiej należymy. Aby więc zabezpieczać się przed możliwością, że te kłamliwe interpretacje kapłanów wypaczą nasze zrozumienie prawd, zaleceń i wymagań Boga zawartych w Biblii, filozofia totalizmu rekomenduje aby do wszelkich spraw naszej wiary, w tym do studiowania Biblii, stosować podejście nazwywane "wiara plus totalizm" - jakie między innymi opisuję też poniżej w punkcie #S4 niniejszej strony. Zgodnie bowiem z owym podejściem "wiara plus totalizm", podjęcie studiowania i wypełniania nakazów i wymagań Boga opisanych w Biblii, zaś treścią filozofii totalizmu wyjaśnianych szerzej nowocześniejszym (dzisiejszym) językiem i uzupełnionych dodatkowymi ustaleniami wynikającymi z moich badań (np. odpowiedziami na pytania: "dlaczego", "jakie dowody to potwierdzają", "co się stanie jeśli tego się zaniedba", itp.), stanowi podstawowy składnik naszej obrony przed wszelkimi kłopotami życiowymi - w tym m.in. i przed właśnie nadchodzącym wyludnieniem. Chodzi bowiem o to, że Bóg w Biblii obiecuje, iż tym którzy wypełniają jego przykazania On zapewni dyskretną pomoc i ochronę (co jest potwierdzane też popularnym powiedzeniem, że "Bóg pomaga tym, co pomagają sobie sami"). W przypadku zaś nadchodzącego wyludnienia Biblia obiecuje, że bogobojni ludzie po wyludnieniu przejmą ziemię uwolnioną od dzisiejszych "niszczycieli ziemi".
       Warto tu jednak podkreślić to co wyjaśniam w punkcie #S1 moich opisów na stronie quake_pl.htm - mianowicie, że aby nasze imię NIE musiało być wymazane z "księgi życia" (tak jak przed tym wymazaniem ostrzega nas Jezus w wersecie 3:5 z "Apokalipsy św. Jana"), w swym wypełnianiu nakazów i wymagań Boga mamy obowiązek NIE tylko przestrzegać relatywnie powszechnie znane "10 przykazan boskich", ale także wypełniać też i to, co w aż całym szeregu innych wersetów jest dodatkowo podkreślane w obrębie treści niemal całej Biblii (stąd o czym abyśmy mogli się dowiedzieć, powinniśmy osobiście studiować całą Biblię). Przykładami takich wersetów z Biblii, nieco odmiennie sformułowanych od tych z "10 przykazaniami Boga" (tj. odmiennie i bardziej wyczerpująco informujących od wersetów 20:3-17 z bibilijnej "Księgi Wyjścia"), a zawierających niektóre z owych porozrzucanych po treści całej Biblii i dodatkowo pouściślanych nakazów i wymagań Boga, wyjaśniających nam co w miarę swych możności powinniśmy czynić, a czynienia czego powinniśmy usilnie starać się unikać, to między innymi wersety: 20:13 z "Księgi Kapłańskiej", 26:28 z "Mądrości Syracha", 18:5-9 i 33:18-19 z "Księgi Ezechiela", 10:25 z "Ewangelii Św. Marka", 1:8-11 z "Pierwszego Listu Tymoteusza", 2:3 z "Drugiego Listu Tymoteusza", 3:15 z "Pierwszego Listu Św. Jana Apostoła, 21:8 i 22:15 z "Apokalipsy Św. Jana", plus cały szereg jeszcze innych.


#S3.2. Praktyczne opanowanie umiejętności i wiedzy jakie uczynią nas społecznie wysoce przydatnymi po przejściu kataklizmu i wymierania lat 2030-tych:

       Opanowanie tych umiejętności również oryginalnie opisałem w końcowej części punktu #T3 ze swej strony o nazwie woda.htm. Aby przetrwać nadchodzące wyludnienie, koniecznym okaże się między innymi wykazanie Bogu, iż będzie się przydatnym w czasach jakie nastąpią już po minięciu nadchodzącej zagłady. Aby zaś udowodnić taką swą przydatność, dobrze jest praktycznie poznać np. jak wytwarzać żywność, gotować, uprawiać glebę i sady, pielęgnować pszczoły i trzodę, naprawiać zepsute urządzenia techniczne, itp. Jakie zaś dalsze umiejętności, motywacje i zasady postępowania będą potrzebne u ludzi na Ziemi po przejściu owego wyludnienia, najlepiej wyjaśnia to owych 10 wytycznych wymaganego zachowywania się, wyrytych na w/w The Georgia Guidestones. Dobrze więc byłoby aby przestudiować sobie owych 10 wytycznych i już od zaraz zacząć je wdrażać w swoim osobistym życiu.


#S3.3. Przygotowanie sobie zestawu ratunkowego, jaki zdołamy unieść w plecaku, a jaki pomoże nam przeżyć przez czas plag, braku wszystkiego, głodu, chaosu, bezprawia, rabunków, agresji oszalałych z głodu ludzi, itp., z kulminacyjnego okresu wymierania lat 2030-tych:

       Wytyczne do przygotowania sobie takiego zestawu, oraz przygotowania sobie planu postępowania na ów krytyczny dla przetrwania okres, oryginalnie opisałem w końcowej części punktu #T3 ze swej strony o nazwie woda.htm. Wszakże aby przeżyć, koniecznym będzie też być z góry przygotowanym fizycznie do owego nadchodzącego okresu głodu, zarazy, anarchii, chaosu, zdziczenia, rozboju, potrzeby koczowniczego życia, znajdowania żywności, itp. - tak aby mieć wówczas pod ręką to co najbardziej nam będzie niezbędne. (Moralny obowiązek naszego aktywnego przygotowywania się do wszystkiego, nadejście czego daje się przewidzieć, wyjaśnia szerzej punkt #N2 z mojej strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm.) Obecnie dostępne są już bowiem liczne "scenariusze", które opisują nadchodzącą zagładę i wyludnienie, a stąd które relatywnie dobrze informują osoby z umysłami otwartymi na prawdę, do przetrwania czego mają się one przygotować. Scanariusze te zainteresowane osoby mogą znaleźć zarówno w Biblii (np. patrz wersety 4:23-29 z "Księgi Jeremiasza", czy patrz wersety cytowane w punkcie #T1 powyżej), jak i w punkcie #H3 mojej strony przepowiednie.htm, a nawet w coraz szerzej upowszechnianych filmach i wideach poświęconych przebiegowi nadchodzącej Apokalipsy. Co zaś dobrze jest zacząć czynić aby się właściwie przygotować, opisałem to już na licznych swoich stronach, włącznie ze stoną o nazwie woda.htm (szczególnie patrz tam punkty #E2 i #J2), a także opisałem już na stronach o nazwach solar_pl.htm (szczególnie patrz tam punkty #G1 do #G4), plague_pl.htm (szczególnie patrz tam punkty #P2 i #P1), tapanui_pl.htm (szczególnie patrz tam punkt #K1 i "tabela #K1"), portfolio_pl.htm (szczególnie patrz tam punkt #B3), oraz totalizm_pl.htm (szczególnie patrz tam punkt #A2.11), oraz na szeregu jeszcze innych stron, jakie ze strony o nazwie skorowidz.htm są linkowane używanymi tutaj słowami kluczowymi.


#S4. Podejście "wiara plus totalizm" jakim powinniśmy się kierować podczas nabywania trwałego nawyku wypełniania nakazów i wymagań Boga w obecnej sytuacji kiedy to niemal wszystkie instytucje religijne i świeckie są aż tak zakłamane i skorumpowane, że nauczają (i nakazują) już odwrotności prawdy o tym co Bóg nam nakazuje i co od nas wymaga:

Motto: "Istnieją zasady postępowania bezwzględnie wymagane od nas przez Boga, które są aż tak drażliwe dla ludzi przy władzy, że nakazy ich bezwzględnego przestrzegania w swej mądrości Bóg przezornie poukrywał w Biblii."

       W niniejszym punkcie usiłuję wyjaśnić "dlaczego" aż na kilku totaliztycznych stronach gorąco rekomenduję stosowanie nowego podejścia do praktykowania wiary w Boga (a także nowej idei, zasady i sposobu poszerzania swej wiedzy o Bogu), jakie to podejście nazwałem wiara plus totalizm. Aczkolwiek bowiem to bardzo efektywne nowe podejście opisywałem już na całym szeregu swych stron internetowych (po przykłady tamtych stron patrz punkt #J4 ze strony o nazwie god_pl.htm, czy punkt #G2 ze strony o nazwie totalizm_pl.htm), uprzednio liczyłem, że czytelnik sam sobie dopowie "dlaczego" najmoralniejsza nowoczesna filozofia świata opracowana przez człowieka, jaką jest filozofia totalizmu, aż tak zdecydowanie podejście to rekomenduje. Po jednak odnotowaniu jak telewizja, internet, komórki, gry komputerowe, oraz nowoczesne reklamy wpływają na umiejętność "doczytywania się pomiędzy wierszami" dzisiejszych ludzi, zdecydowałem że aczkolwiek ryzykowniejsze dla długoterminowego przetrwania tej strony i jej opisów, niemniej efektywniejsze i bardziej użyteczne dla potencjalnych totaliztów, będzie jeśli owo podejście "wiara plus totalizm" opiszę sposobem dawniej nazywanym "kawa na ławę".
       Podejście "wiara plus totalizm" ma zastosowanie w dzisiejszej sytuacji naszego świata, kiedy wszelkie jego instytucje, w tym praktycznie niemal każda instytucja religijna, są już dogłębnie skorumpowane i zakłamane. Wyjaśnia ono bowiem jak powinniśmy praktykować swą wiarę w Boga w dzisiejszej sytuacji korupcji instytucji religijnych, a także jak powinniśmy układać swoje współistnienie ze wszelkimi cywilnymi tzw. "intelektami grupowymi" (tj. cywilnymi instytucjami dysponującymi mocą surowego karania tych ludzi, których przyłapały na niewykonywaniu tego co ludziom tym rozkazały) jakich jesteśmy członkami oraz jakie rozkazują nam "co" i "jak" mamy czynić, podczas gdy my doskonale wiemy, że to co jest nam rozkazywane do wykonywania przez owe intelekty łamie nakazy i wymagania jakie są bezwzględnie od nas egzekwowane przez Boga - stąd jakich łamanie grozi pozbawieniem nas możliwości dostania się do nieba.
       Innymi słowy, podejście "wiara plus totalizm" wskazuje nam nasz osobisty (tj. NIE obwarowany żadnymi ludzkimi prawami) sposób jak rozwiązywać dylemat wyboru pomiędzy tym co nakazuje nam Bóg (a stąd i nasze sumienie), a tym co nakazują nam ludzie. Istnieje bowiem już jeden szeroko znany w świecie przykład rozwiązania tego dylematu na poziomie państwowym - jaki doskonale ujawnia jakie są następstwa jego uregulowania ludzkimi prawami. Mianowicie, jedno z rozwiązań tego dylematu angielskie prawodawstwo nazwało conscientious objectors (co można tłumaczyć jako dylemat "osób odmawiających z powodu nakazu swego sumienia"). Prawo w tej sprawie powstało w Anglii kiedy wprowadzono tam powszechne powoływanie do wojska w celu zabijania przeciwników kraju i króla, jednak z powodów religijnych pozwolono równocześnie aby ci z obywateli, którzy surowo przestrzegają boskiego przykazania "NIE zabijaj", mieli prawo do oficjalnego odmówienia wzięcia udziału w owym zabijaniu. Jak jednak potem się okazało, na przekór istnienia tego prawa, ciągle osoby które z niego skorzystały i oficjalnie odmówiły wzięcia udziału w wojnie, zostały poddane najróżniejszym cierpieniom. Były bowiem potem surowo karane, lądowały w więzieniach i obozach specjalnie dla nich pozakładanych, oraz typowo przez resztę swego życia były potem szykanowane przez swoich współbliźnich.
       Nie jestem pewien czy czytelnik już to odnotował, że sporo instytucji dzisiejszego świata osiągnęła już poziom "100% korupcji", co m.in. oznacza, że są one też w "100% zakłamane" i stąd praktycznie wszystko co stwierdzają w jakiś sposób mija się z prawdą (czyli podlega definicji "kłamstwa"). O takiej "100% korupcji" w punkcie #E3 swej strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm wyjaśniam, że instytucje w stanie "100% korupcji" realizują cele, które są dokładną odwrotnością celów do jakich osiągania instytucje te oryginalnie zostały ustanowione. Nie na darmo więc Biblia wyjaśnia, że istytucją jaka faktycznie doprowadziła do ukrzyżowania Jezusa byli ówcześni żydowcy kapłani (do dzisiaj zresztą odmawiają oni uznania Jezusa jako syna Boga i mesjasza). Nie na darmo też w wersetach 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza", cytowanych i omówionych w (1) z punktu #T2 mojej strony o nazwie woda.htm, kapłani są wskazywani jaki główni winowajcy dzisiejszych wypaczeń na świecie, a stąd i główni winowajcy nadchodzenia omawianej na tej stronie około 99.9% zagłady i wyludnienia Ziemi lat 2030-tych.
       Z powodu zapadania się praktycznie wszystkich instytucji dzisiejszego świata w coraz głębszą korupcję i zakłamanie, sporo instytucji religijnych (tj. światowych religii) NIE jest już w stanie poprawnie wypełniać nałożonych oryginalnie na nie przez Boga obowiązków zaspokajania ludzkich potrzeb duchowych, czyli nauczania ludzi o Bogu, moralności, ponadczasowych prawdach, ludzkich obowiązkach przestrzegania boskich nakazów i wymagań, opiekowania się bliźnimi i naturą, przysparzania poprawnej wiedzy o Bogu, wszechświecie i absolutnych prawdach, itp. Jedyne więc co owe instytucje nadal są w stanie czynić, to kontynuować zaspokajanie potrzeb ludzkich ciał w zakresie wspierania tradycji, kultury, świętowania, gromadzenia się, przynależności, itp. Z tego powodu podejście "wiara plus totalizm" rekomenduje, że aż do czasu kiedy to z opisanego poniżej nakazu Boga mamy obowiązek całkowicie odejść od instytucji religijnej w jaką się urodziliśmy lub jaką sobie wybraliśmy, powinniśmy rozdzielać zaspokajanie w/w potrzeb ludzkich ciał, od zaspokajania w/w potrzeb duchowych (oba które to rodzaje naszych potrzeb dawniej były zaspokajane przez instytucje religijne), poczym pozwalać tej instytucji religijnej aby zaspokajała tylko nasze potrzeby ciał, zaś nasze potrzeby duchowe powinniśmy zacząć zaspokajać z innych źródeł wskazywanych poniżej. Te inne źródła znacznie już poprawniej zaspokajające nasze potrzeby duchowe, to egzemplarze Biblii, dodatkowo poszerzane dotyczącymi Boga empirycznymi ustaleniami i teoretycznymi odkryciami filozofii totalizmu oraz naukowej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji - z jakiej totalizm się wywodzi. Zarówno też egzemplarze Biblii, jak i treści filozofii totalizmu oraz Konceptu Dipolarnej Grawitacji, obecnie są już powszechnie dostępne zarówno w wersjach książkowych, jak i w wersjach mówionych, sfilmowanych, a także elektronicznych i "on line" z internetu. Podjęcie więc ich osobistego studiowania jest w stanie zaspokajać naszą duchową potrzebę poznania prawd o Bogu, o tym co Bóg faktycznie nam nakazuje i od nas wymaga, poszerzania poprawnej wiedzy o moralności, polu moralnym, energii moralnej, prawach moralnych, karmie, nirwanie, działaniu czasu, tzw. "oniplanie", oraz o szeregu jeszcze innych mechanizmów jakie Bóg wprogramował w działanie świata fizycznego aby wypełniać ponadczasowe przeznaczenia ludzi.
       Zarówno Bóg, jak i wielu już ludzie, doskonale wie o owej dogłębnej korupcji i zakłamaniu niemal wszystkich dzisiejszych instytucji na Ziemi, w tym niemal wszystkich instytucji religijnych. Wszakże przypominane poniżej nakazy jak ludzie mają się zachowywać w czasach kiedy ta korupcja i zakłamanie przekroczy tolerowalne poziomy, tysiące już lat temu Bóg wkodował w treść Biblii. Niemniej, jest absolutnie koniecznym aby Bóg nadal z żelazną konsekwencją egzekwował od ludzi przestrzegania Jego nakazów i wymagań. Wszakże przestrzeganie tych nakazów i wymagań już od początku świata jest dla ludzi podstawowym warunkiem dostania się do nieba i otrzymania od Boga nieśmiertelnego ciała i życia. Jednak ta konieczność przestrzegania nakazów Boga, a NIE rozkazów ludzi, indukuje aż cały szereg problemów. Przykładowo, takim problemem numer jeden jest (A) - przemycenie, czyli sposób na jaki Bóg przemyca do wiadomości ludzi informację o owym obowiązku bezkompromisowego przestrzegania przez ludzi tego co Bóg nakazuje i wymaga pomimo obecnego zakłamania i korupcji wszelkich ludzkich instytucji. Wszakże gdyby Bóg swój nakaz przestrzegania Jego (a NIE ludzkich) nakazów otwarcie wyraził w Biblii np. słowami "kiedykolwiek ktoś z ludzi rozkazuje ci łamać Moje nakazy i wymagania, wówczas odmów wykonania tego co rozkazują ludzie, a wykonuj to co Ja nakazałem i wymagam" - jednocześnie pozwalając ludziom na utrzymywanie ich "wolnej woli", wtedy Biblia zostałaby okrzyknięta "zakazaną księgą" przez wszystkich władców i rządzących, a na dodatek wielu ludzi umarłoby niepotrzebnie męczeńską śmiercią, ponieważ NIE użyliby swojej wiedzy, mądrości i doświadczenia aby uniknąć rozdrażniania władców i rządzących a jednocześnie sumiennie wykonywać nakazy Boga a NIE rozkazy ludzi (tj. umarliby oni niepotrzebnie męczeńską śmiercią ponieważ NIE użyliby swojej wiedzy, mądrości i doświadczenia aby tak postępować, że "wilk byłby syty i owca cała"). Innym problemem jest (B) - pokierowanie, czyli dyskretne poinformowanie ludzi jak mają postępować w określonej sytuacji (np. przemyśl jak faktycznie usiłuje nas pokierować dyskutowany poniżej słynny nakaz Boga "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga" - jaki doradza aby użyć swej mądrości, wiedzy i doświadczenia podczas każdej konfrontacji ze skorumpowanymi ludźmi przy władzy). Itd., itp. - opisy poszczególnych rodzajów całego szeregu problemów pojawiających się przy każdym z nakazów i wymagań Boga, zostały poniżej przytoczone po oznaczeniu tych problemów kolejnymi numerami omawianego nakazu oraz słowem podsumowującym ich esencję. Aby porozwiązywać te problemy, niektóre istotne, chociaż jednocześnie najdrażliwsze dla ludzi przy władzy, nakazy i wymagania, Bóg poukrywał w Biblii aż na kilka odmiennych sposobów.
       Niestety, poukrywanie w Biblii wysoce istotnych, aczkolwiek również najbardziej drażliwych nakazów, wprowadza między innymi i to niefortunne następstwo, że sporo dzisiejszych ludzi je przeacza, zaś przez owo przeaczanie ludzie ci łamią owe istotne nakazy pozbawiając siebie szansy dostania się do nieba. (Oczywiście, w sytuacji kiedy w świecie fizycznym NIE daje się calkowicie oddzielać dobra od zła, owo ukrywanie nakazów wprowadza też i sporo korzystnych następstw, przykładowo zmusza ludzi do studiowania całej Biblii, a NIE jedynie jej "10 przykazań", pozwala Bogu na łatwe osądzanie poszczególnych osób czy mają oni motywacje i wolę aby studiować Boga i wypełniać Jego nakazy oraz wymagania, itp.) Tym więc ludziom, którzy przeoczyli owe drażliwe nakazy, z pomocą stara się przyjść opisywane tutaj podejście "wiara plus totalizm". Odszyfrowuje ono bowiem i w kolejnych punktach poniżej wyraża już otwartymi słowami owe ukryte nakazy i wymagania Boga, zawarte w Biblii. Ponadto w poniższych już otwartych opisach podejścia "wiara plus totalizm", dodatkowo daje się wyjaśnić ustalenia filozofii totalizmu "jak" w odniesieniu do danego nakazu czy wymagania Bóg porozwiązywał poszczególne z problemów związanych z ich "przemyceniem" do wiadomości ludzi. Spisując więc poniżej co filozofia totalizmu już ustaliła w sprawie naszego wykonywania owych najbardziej drażliwych nakazów i wymagań Boga liczę też, że wolność poglądów i wypowiedzi jakimi chlubią się dzisiejsze demokracje, pozwoli niniejszym opisom przetrwać choćby do czasu opisywanej na tej stronie zagłady i wyludnienia Ziemi lat 2030-tych, bez uprzedniego zostania cichcem usuniętymi lub zasabotażowanymi. Wszakże poznanie poniższych opisów omawianego podejścia, ma potencjał stania się jedną ze składowych, z użyciem jakiej niektórzy ludzie zdołają uratować się od padnięcia ofiarami owej zagłady i wyludnienia. Oto więc "kawa na ławę" opisy owych najdrażliwszych z nakazów i wymagań Boga starannie zaszyfrowanych w teść Biblii, jakie klarownie wyjaśniają "co" oraz "jak" Bóg nam nimi nakazuje czynić w dzisiejszych czasach zakłamania i korupcji wiekszości ziemskich instytucji.
       (1) W każdej sytuacji kiedy ktoś z ludzi rozkazuje ci czynić coś co łamie nakazy lub wymagania Boga, czyń to co wymaga Bóg, a NIE to co rozkazują ci ludzie.
(1A) - przemycenie: Nakaz ten Bóg przemyca do wiadomości ludzi poprzez jego ukrycie poza nieco konfundującymi władców i rządzących słowami oraz jego rozczłonkowanie i poukrywanie w aż kilku odmiennych częściach Biblii. Przykładowo, werset 5:29 z księgi "Dzieje Apostolskie" w Biblii Tysiąclecia stwierdza - cytuję: "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie." Takie więc sformułowanie tego wersetu sprawia pozorne wrażenie iż podaje on tylko opinię Piotra i Apostołów odnoszącą się do danej chwili i sytuacji, a NIE bezwzględnie egzekwowany przez Boga i ponadczasowy wymóg nałożony na wszystkich ludzi i wszystkie czasy. Z kolei bibilijne wersety Mateusza 22:21 (a z powodu ich istotności także Marka 12:17 i Łukasza 20:25) stwierdzają "Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga". Takie ujęcie tego ogromnie istotnego nakazu Boga, bowiem powtarzanego w Biblii aż trzy razy, także konfunduje typowych czytających ponieważ referuje do tylko wówczas rządzącego rzymskiego Cezara, czyli sprawia wrażenie iż NIE jest ponadczasowym nakazem "Oddajcie więc Cesarzowi to co cesarskie, a Bogu to co boskie", a ponadto sprawia wrażenie marginesowego raportu o tym co się stało w tamtych czasach, czyli NIE ma formy typowego nakazu Boga (np. tak samo sformułowanego jak treść "10 przykazań"). Niemniej, dzięki tak konfundującego sformulowania ów werset zdołał przemycić wysoce istotną radę Boga, wyjaśniającą jak postępować kiedy osoba u władzy zdolna napytać nam wiele biedy rozkazuje nam uczynić coś, co łamie nakazy i wymagania Boga - jaka to rada jest szczegółowo wyjaśniona w 6 z punktu #C4.2 mojej strony o nazwie morals_pl.htm, a ponadto jest też podparta zaczerpniętym z prawdziwego życia przykładem omówionym w punkcie #L3 ze strony cielcza.htm (ów przykład ilustruje jak wkrótce po drugiej wojnie światowej ten nakaz z Biblii "nigdy NIE wykonuj niemoralnych rozkazów jakie łamałyby nakazy Boga" praktycznie wdrażali mieszkańcy wsi Cielcza w sposób pozwalający aby "wilk był syty i owca cała", czyli w sposób jaki chronił ich przed podpadnięciem władzom lub decydentom, a stąd NIE zagrażał, że wylądowaliby bez pracy czy nawet w więzieniu).
(1B) - upewnienie: O fakcie, iż omawiane tu zalecenie z Biblii "NIE wykonuj tych ludzkich rozkazów jakie łamią nakazy lub wymagania Boga", jest aż tak ogromnie istotne dla naszego życia wieczystego, iż dla jego spełnienia ludzie poświęcali własne życie, upewniają nas m.in. wersety 3:14-21 z bibilijnej "Księgi Daniela".
(1C) - pozabibilijne upowszechnianie: Omawiany tu nakaz w dzisiejszych czasach jest też upowszechniany przez filozofię totalizmu podstawową i jedyną zasadą tej filozofii stwierdzającą "cokolwiek czynisz, czyń to pedantycznie moralnie" (tj. zasadą opisywaną szerzej w punkcie #C1 mojej strony internetowej o nazwie totalizm_pl.htm), a ponadto jest też upowszechniany totaliztyczną definicją "moralności" stwierdzającą, że "moralność jest to poziom czyjegoś posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów i wymagań Boga" - po opisy tej definicji patrz punkt #B5 z mojej strony o nazwie morals_pl.htm. Ponieważ zaś jedynym w dzisiejszym świecie z pewnością nadal niewypaczonym przez skorumpowanych kapłanów źródłem opisującym prawdę o faktycznych nakazach i wymaganiach Boga jest oryginalna (nietłumaczona) treść Biblii, stąd zarówno podstawowa zasada totalizmu, jak i totaliztyczna definicja moralności, dodatkowo nakazują każdemu z nas aby osobiście studiował Biblię w celu poznania jakie naprawdę nakazy i wymagania Boga ma starać się pedantycznie wypełniać w każdym aspekcie swego codziennego życia, poczym aby wdrażał te nakazy i wymagania we wszystkim co czyni.
       (2) Prawdę i bezbłędną wiedzę o nakazach i wymaganiach jakie Bóg nakłada na ludzi, a także prawdę o Bogu, losach naszego świata, budowie, działaniu i prawach wszechświata, itp., poznawaj poprzez osobiste studiowanie i dociekanie oryginalnej treści Biblii, a NIE poprzez wysłuchiwanie ludzkich opinii lub interpretacji. Innymi słowy, niniejszy nakaz stwierdza, że "od ludzi możesz poznać jedynie ich opinie, jakie prawdopodobnie będą błędne, celowo powypaczane, lub nawet kłamliwe, za to poprzez studiowanie Biblii poznasz prawdę i tylko prawdę".
(2A) - przemycenie: Nakaz ów został zaszyfrowany i dyplomatycznie przemycony do wiadomości ludzi, w aż szeregu wersetów Biblii, z tych zaś najwyraźniej w wersecie 3:16 z bibilijnego "Drugiego Listu do Tymoteusza" stwierdzającego - cytuję: "Wszelkie Pismo od Boga nadchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu."
(2B) - naukowe uznawanie: W naukowym uznawaniu i uwypuklaniu Biblii jako jedynej księgi na Ziemi, która zawiera absolutną prawdę i tylko prawdę, a także jako wzorca i pospisywanych standardów moralności, na wszelkie dostępne mi sposoby stara się dopomagać moja filozofia totalizmu, oraz naukowa teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Czynią one to aż na cały szereg odmiennych sposobów. Jednym z nich jest odpowiedzenie nam na najważniejsze z pytań, jakie są indukowane przez stwierdzenia zawarte w wersetach Biblii, jednak odpowiedzi na które to pytania typowo Biblia NIE może nam udzielić dla wielu bardzo istotnych powodów (np. ponieważ w Biblii wiele ponadczasowych prawd musiało zostać zaszyfrowanych aby NIE podsuwać gotowych rozwiązań pozasożytniczym zapędom leniwców, nieuków i niedowiarków, czy ponieważ treść Biblii została celowo tak sformułowana aby pozwalać Bogu egzaminować ludzi na posiadanie motywacji do poszukiwania prawdy oraz na ich gotowość do włożenia swojego wysiłku w poznawanie prawdy).
(2C) - wdrażanie: Niestety, szczegółowe opisy nakazów i wymagań Boga zostały celowo rozproszone po treści całej Biblii, zaś owe powszechnie i czasami jedynie nauczane przez kapłanów "10 przykazań" reprezentują tylko ich mały fragment (aczkolwiek dostaczają one fundament filozoficzny dla sprecyzowania ich wszystkich). Dlatego osobiście studiować trzeba treść całej Biblii, a NIE jedynie wybranych jej fragmentów. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach telewizji, internetu, oraz gier komputerowych, my wszyscy wierzymy, iż jesteśmy "zbyt zajęci" aby znajdować także czas na osobiste studiowanie Biblii. Jednak w obliczu poziomu korupcji i zakłamania dzisiejszych kapłanów, o jakim wyraźnie ostrzega nas treść samej Biblii (po szczegóły patrz (1) z punktu #T2 strony woda.htm), oraz w obliczu jednoczesnego istnienia już aż kilku formalnych dowodów naukowych na istnienie Boga (po szczegóły patrz punkty #G2 i #G3 na stronie god_proof_pl.htm), faktycznie to NIE istnieje już nic istotniejszego w naszym życiu, co by swoją wagą przewyższało obowiązek osobistego studiowania Biblii aby poznawać faktyczne nakazy i wymagania Boga, poczym wdrażania tych nakazów i wymagań w swoim życiu codziennym. Rozsądek nakazuje więc, że na przekór czasów w jakich żyjemy, ciągle ma się obowiązek aby znaleźć czas na osobiste studiowanie Biblii - oraz trzeba też posiadać "pod ręką" przynajmniej jeden egzemplarz Biblii.
(2D) - pamiętać że: Podczas studiowania Biblii wiele pomyłek interpretacyjnych i braków poprawnego zrozumienia spowodują niedoskonałości i różnice znaczeniowe poszczególnych słów z ludzkich języków na które Biblia była tłumaczona - jakie sprawiają, że każde z tłumaczeń Biblii w jakimś tam stopniu wypacza oryginalną informację, którą Bóg w niej zawarł. Dlatego jeśli NIE zna się biegle języków w których Biblia oryginalnie została napisana, wówczas podczas osobistego studiowania Biblii z jej tłumaczań na język jaki używamy, warto zaglądać aż do kilku odmiennych jej egzemplarzy - najlepiej też jeśli egzemplarze te będą opublikowane przez odmienne odłamy chrześcijaństwa. Jeśli zaś zna się też dobrze jakiś język obcy, to także zaglądać do Biblii publikowanych w języku odmiennym niż ojczysty (lub w przypadku posiadania wątpliwości co dany werset wyraża, chociaż sprawdzić brzmienie tego wersetu w innych niż posiadane przez siebie wydaniach Biblii, jakie są dostępne "on line" w internecie).
(2E) - najważniejsze dla nas: Jest aby szczególnie starannie studiować te fragmenty Biblii, które definiują wymagane przez nas zachowania w dzisiejszych czasach powszechnego zakłamania, korupcji i przymuszania - tj. kiedy Ziemia jest pełna wysoce skorumpowanych i zakłamanych instytucji, każda z których stara się przymuszać swych ludzi do łamania nakazów i wymagań Boga. Chodzi bowiem o to, że aby NIE narażać się władzom cywilnym, dzisiejsi kapłani i ich religijne instytucje NIE nauczają ani nakazu numer (1) z niniejszego wykazu nakazów Boga, ani też NIE uczą dyskretnych sposobów przestrzegania tego nakazu. Jak więc nakaz ten wdrażać, aby w owym wdrażaniu NIE podpaść władzom ani decydentom i NIE wylądować w więzienu albo jako bezrobotny, dyskretnie naucza nas tylko Biblia - tak jak opisałem to w (1A) powyżej.
(2F) - symbolizm: Ponieważ gdyby Biblia otwarcie nauczała nakazów i zasad postępowania, jakie są w niej zaszyfrowane, wówczas już od dawna byłaby księgą zakazaną przez wszystkich władców i wszystkie rządy świata, stąd wiele nakazów i wymagań Boga musi w niej być zaszyfrowane i wyrażone symbolami. Przykładowo, dzisiejsze instytucje wszelkiego rodzaju (tj. NIE tylko religijne) są w niej symbolizowane przez obrazy "bestii" (jeśli zaś są to instytucje zarządzane zbiorowo przez wielu ludzi, wówczas bestie te mają wiele głów) - tyle, że dzisiejsi kapłani jeszcze tego NIE nauczają ludzi, wmawiając im że "bestie" reprezentują wyłącznie instytucje religijne, zaś ich symbolizm odnosi się przede wszystkim dla zdefinowania nadal odległych czasów "końca świata" (a NIE już dzisiejszych czasów). Jednak o fakcie, że owe "bestie" odnoszą się do wszelkich czasów i do wszystkich możliwych instytucji na świecie, daje się odnotować z treści Biblii po tym, że "bestie" odzwierciedlają sobą "ewolucję" zasad na jakich ludzkość działa, począwszy od Babilonu - który posiadał tylko jedną instytucję (tj. państwo Babilońskie opisywane w Księdze Daniela), w jakiej wszelkie decyzje i zarządzanie dokonywane były przez jego władcę będącego jednocześnie naczelnym kapłanem, poprzez Persję, Macedonię, Rzym, itp. - w jakich powstawało coraz to więcej instytucji, zaczynając od ich instytucji religijnych, a kończąc na dzisiejszej sytuacji kiedy wszystkim zarządzają odmienne instytucje. Stąd np. wszystko co Biblia stara się nam nakazywać używając symbole "bestii", na jednym poziomie (czy warstwie) poznawczym informuje nas o szczególnym przypadku instytucji religijnej, na innych zaś poziomach (warstwach) poznawczych naucza nas jak mamy postępować w odniesieniu do każdej z dzisiaj istniejących instytucji świata - co podkreślę i wyjaśnię dodatkowo poniżej w (5) z niniejszego punktu.
       (3) Utrzymuj swoją przynależność do instytucji religijnej (kościoła) w jaką się urodziłeś (lub jaką sam sobie wybrałeś) tylko do czasu kiedy przejmie ona władzę polityczną i cywilną nad swoimi wiernymi, poczym natychmiast powinieneś instytucję tę opuścić. Innymi słowy, przez tak długo aż instytucja religijna w jaką się urodziliśmy (np. dla większości Polaków - instytucja "kościoła katolickiego") NIE przejmie także władzy politycznej i cywilnej nad swoimi wiernymi (a stąd NIE zacznie karania i wyniszczania osób NIE zgadzających się z jej doktrynami, usiłujących ją zreformować, lub niewierzących - tak jak kościół katolicki czynił to już uprzednio w czasach "Inkwizycji", zaś jak niektóre religie inne niż chrześcijaństwo czynią to nawet w obecnym 21 wieku), wolno ci popierać ową instytucję swoim członkowstwem i działaniami. Wszakże bez względu na poziom skorumpowania tej instytucji, ciągle wypełnia ona istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb naszego ciała, tj. w naszych tradycjach, kulturze, tożsamości, przynależności, itp. To poprzez nią będziemy więc zaspokajali niektóre swoje potrzeby kulturalne, społeczne, uczestniczenia w uroczystościach religijnych oraz cotygodniowego skupiania swych myśli na Bogu. To także owa instytucja będzie drukowała Biblie (lub inne święte księgi), które pozwolą nam na zaspokajanie swych potrzeb duchowych, przykładowo poprzez osobiste studiowanie Boga, absolutnych prawd, oraz nakazów i wymagań jakie Bóg nakłada na ludzi. To ona dzieci i młodzież będzie zapoznawała z podstawowymi pojęciami na temat Boga, oraz pobudzała ich zainteresowanie w poznaniu naszego stwórcy i Boga. Także w sprawie postępującej korupcji kapłanów owej instytucji, tylko w przypadku kiedy utrzymamy swoją do niej przynależność będziemy też w stanie wywierać na nich nacisk aby podjęli reformowanie swoich postaw i ograniczanie poziomu swej korupcji.
(3A) - przemycenie: Nakaz ten po głębokim zaszyfrowaniu symbolizmami został przemycony w wersecie 18:4 z bibilijnej "Apokalipsy św. Jana" - który w przypadku następnych tutaj referowań do niego będzie oznaczany skrótem "Ap 18:4". Werset ten stwierdza - cytuję: "I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: "ludu mój, wyjdźcie z niej byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli".
(3B) - zaszyfrowanie: Wysoce skorumpowane i zakłamane instytucje religijne i świeckie, w Biblii są opatrywane symboliczną nazwą "Babilon". Do tej też nazwy referuje "Ap 18:4".
       (4) NIE przeocz chwili kiedy Bóg nakazuje ci wyjście z instytucji religijnej lub świeckiej (tj. kiedy nakazuje ci zaprzestanie dokładania swego udziału do działań tej instytucji) - jaką to chwilę rozpoznasz po tym, że instytucja ta zacznie rozkazywać aby czynić to co łamie nakazy Boga oraz zacznie karać tych co odmówią wykonania tych rozkazów. Innymi słowy, Biblia ostrzega abyśmy NIE przeoczyli nakazu Boga, że z owej instytucji religijnej w jaką się urodziliśmy, a także z każdej instytucji świeckiej z jaką w swym życiu się związaliśmy, powinniśmy obowiązkowo wyjść i ją opuścić (patrz w/w "Ap. 18:4") natychmiast po tym kiedy się zorientujemy, że nadszedł pełen upadek tej właśnie instytucji religijnej lub świeckiej, a stąd że zaczyna ona przypieczętowywać opisywane w Ap 14:8-12 "znamię Bestii na czołach lub rękach" swoich wyznawców lub uczestników - tj. mamy nakaz aby z niej wyjść kiedy ta nasza instytucja zacznie wypełniać przepowiednię, jaka w Biblii Tysiąclecia jest opisana w wersetach "Ap 14:8-12".
(4A) - jak rozpoznać kiedy: Moment owego pełnego upadku tej naszej instytucji religijnej łatwo poznamy po tym, że zgodnie z Biblią owa instytucja religijna uzyska także władzę polityczną i cywilną nad swymi wiernymi i nad tymi ludźmi, których uzna ona za "niewiernych" (tj. że włączy się ona w zniesienie rozdziału religii od rządzenia ludźmi, ponieważ "dziesięciu królów swą potęgę i władzę oddadzą Bestii" symbolicznie reprezentującej ową instytucję - patrz "Ap 17:12-14"), a stąd że uzyska ona moc i legalne prawo do karania tych ludzi, którzy będą opierali się wdrażaniu jej doktryn wybiegająch przeciwko nakazom Boga. Z kolei moment pełnego upadku instytucji (bestii) świeckiej do jakiej też należymy, a stąd i moment kiedy ważność uzyska nakaz Boga z Biblii, że dla uniknięcia wypisania na naszych czołach lub rękach "znaku bestii" instytucję tę też powinniśmy opuścić (jeśli jesteśmy w stanie) lub chociaż dyskretnie NIE wykonywać jej nakazów o jakich wiemy, że biegną przeciwko nakazom Boga, poznamy po fakcie, iż zacznie ona karać swych uczestników za odmowę wykonania tych ze swych nakazów, jakie biegną przeciwko nakazom i wymaganiom Boga. Warto bowiem przypomnieć sobie, że instytucje świeckie mają nigdy NIE gasnącą moc i prawo aby w dowolnym momencie karać tych z ludzi jacy odmówią wykonania ich nakazów. Natomiast instytucje religijne, w obecnych sytuacjach rozdziału kościoła od rządu, mogą jedynie namawiać do wykonywania ich nakazów. Jednak historia nas uczy, że po każdym uzyskaniu także władzy cywilnej i politycznej, wszystkie z takich instytucji religijnych stadardowo zaczynają (tak jak to czyniły już w przeszłości wszystkie instytucje religijne dzierżące władzę polityczną i cywilną) karać i prześladować te osoby, które będą wyznawały zasady odmienne od powypaczanych doktryn wdrażanych przez owe instytucje. Przykładowo, zaczną one m.in. karać osoby, które będą trzymały w swych umysłach to co nakazują wersety Biblii, czyli karać osoby o których Biblia symbolicznie stwierdza, iż mają one "pieczęć Boga na swych czołach" ("Ap 9:4"), zaś zaczną one nagradzać te osoby, które będą wierzyły w, i wykonywały, owe już powypaczane doktryny religijne, jakich Bóg zabrania, jednak jakie będą nakazywane przez kapłanów i przywódców tychże instytucji religijnych - czyli będą nagradzały osoby, o których Biblia symbolicznie pisze, że będą posiadały one wypisane "znamię Bestii na czołach lub rękach" - "Ap 14:9". Powodem dla którego ową instytucję religijną w jaką się urodziliśmy wolno nam popierać tylko do czasu kiedy uzyska ona władzę polityczną i cywilną (i to na przekór, że już znacznie wcześniej będziemy świadomi coraz głębszego poziomu jej skorumpowania), jest iż przed Bogiem w zakresie życia wiecznego odpowiadamy tylko za to co popełniliśmy osobiście, zaś kara za to co czynią intelekty grupowe (tj. instytucje) do jakich należymy wraca do nas jedynie w formie karmy karzącej nas jeszcze w obecnym życiu fizycznym. A NIE mając jeszcze władzy cywilnej nad nami, instytucja religijna do jakiej należymy, może jedynie nas namawiać, jednak NIE może nas zmusić, abyśmy wdrażali te jej doktryny, które są niezgodne z nakazami i wymaganiami Boga. Natomiast my wcale NIE musimy brać osobistego udziału we wdrażaniu i realizowaniu jej zakazywanych przez Boga doktryn. Wszakże każdy z nas ma obowiązek osobistego poznawania Boga (np. poprzez studiowanie Biblii i poznawanie filozofii totalizmu, oraz naukowej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji), oraz uczenia się i wdrażania w swym życiu tylko tego co Bóg nam nakazuje i co od nas wymaga. Cokolwiek więc nasza znacząco już skorumpowana ludzka instytucja religijna nakazywałaby nam przeciwko woli Boga, obecnie my możemy (i powinniśmy) to ignorować, czyli tego NIE wykonywać - patrz w/w werset 5:29 z bibilijnej księgi "Dzieje Apostolskie" - cytuję: "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi ...".) Bez posiadania więc przez nią władzy politycznej i cywilnej jaką mogłaby nas zmusić do wdrażania jej doktryn, korupcja tej instytucji wcale NIE jest w stanie wpływać na nasze losy wieczyste (chociaż jeszcze w tym życiu fizycznym będziemy karani "zwrotami karmy" za ewentualne niecności jakie owa instytucja religijna jako całość popełni). Sytuacja ta jednak drastycznie się zmieni kiedy ta nasza instytucja religijna uzyska także władzę polityczną i cywilną nad nami. Wówczas bowiem jest ona już w stanie nas zmuszać do wdrażania jej idących przecwiko Bogu doktryn pod groźbą kary śmierci (np. dawniej - spalenia na stosie, zaś w dzisiejszych czasach - odcięcia głowy lub zastrzelenia). Po zaś zmuszeniu nas przez nią do wykonywania tego co Bóg nam zakazuje, wszystko co osobiście uczynimy sprzecznego z nakazami Boga, wpłynie już na nasze losy wieczyste.
(4B) - co dalej: Po opuszczeniu owej instytucji religijnej, która w wersetach "Ap 17:1-18" jest opisywana jako "Wielka Nierządnica", wskazane jest się przenieść do innej, możliwie najmniej skorumpowanej, instytucji religijnej - jaką rozpoznamy po jej cechach w Biblii symbolicznie reprezentowanych przez "Niewiastę w białej sukni", jaka np. w "Ap" jest opisana między innymi w wersecie 12:17, a jaka jest symboliczną reprezentacją nieskalanej instytucji religijnej wiernie uczącej wypełniania faktycznych nakazów i wymagań Boga pospisywanych w Biblii.
       (5) Wszelkie nakazy i wymagania Boga opisane w wersetach Biblii mają ponadczasowy charakter i odnoszą się do wszystkich sytuacji oraz wszelkich intelektów objętych ich symbolizmem i uwarstwowioną naturą zaszyfrowanych w nich informacji. (Owa uwarstwiona ich natura została wyjaśniona i dodatkowo zinterpetowana ustaleniami filozofii totalizmu, oraz naukowej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji opisanymi, między innymi, w punkcie #T1 z mojej strony o nazwie woda.htm.) Innymi słowy, powyższy nakaz praktycznie oznacza, że wszystko co opisuje niniejsze podejście "wiara plus totalicm", odnosi się NIE tylko do nadal odległych czasów "końca świata" oraz NIE tylko do jednej instytucji religijnej (tj. katolicyzmu), ale faktycznie odnosi się do wszelkich czasów (w tym obecnych, a także do przeszłości i do przyszłości) oraz odnosi się też do wszelkich możliwych instytucji istniejących w świecie w jakim żyjemy, w tym do wszelkich instytucji religijnych (tj. do wszystkich religii świata). Podejście "wiara plus totalizm" zawiera więc i opisuje uniwersalne zasady postępowania, jakie wszyscy i zawsze powinniśmy starać się wypełniać (pamętając, że jesteśmy wysoce niedoskonałymi istotami).
(5A) - zaszyfrowanie: Ponadczasowość opisywanych tu nakazów Boga oraz obejmowanie nimi wszystkich istniejących instytucji zostały zaszyfrowane w treści Biblii aż na kilka różnych sposobów, np. w sposób już opisany w (2F) powyżej. W wielu też miejscach Biblii zawarte są informacje, że to co właśnie jest tam ujawniane dotyczy dopiero dni odległej przyszłości - ich przykłady o jakich pamiętam zawierają wersety 2:45 i 8:26 z bibilijnej "Księgi Daniela".
(5B) - potwierdzenia z Biblii: Ponadczasowość wszelkich wersetów Biblii, włącznie z opisanymi w nich nakazami i wymaganiami Boga, w samej Biblii też jest potwierdzana na wiele odmiennych sposobów. Dla mnie osobiście najbardziej przemawiające do logiki są potwierdzenia empirycznie wywodzące się z przepowiedni zawartych w Biblii. Każda bowiem z tych przepowiedni, jaka dotyczyła czasów zawartych pomiędzy rokiem jej napisania i dzisiejszymi czasami (a w Biblii jest ich sporo), wypełniła się już równie precyzyjnie, jak owa boska precyzja z jaką została ona opisana w Biblii. Niektóre z tych przepowiedni były spisane niemal 3000 lat temu. Przykładowo wersety 2:26-45 z bibilijnej "Księgi Daniela" raportujące interpretowanie przez Daniela przepowiedni zawartej we śnie króla Babilonu Nabuchodonozora zapewne mają już ponad 2600 lat. Wszakże historycy podają, że król Nabuchodonozor objął rządy nad Babilonem w roku 620 pne (odnotuj, że wszystkie elementy owej przepowiedni, za wyjątkiem ostatniego, już się wypełniły).
(5C) - potwierdzenie ustaleniami totalizmu: Opisywany tu nakaz jest potwierdzany empiryką oraz całą teorią jakie wyjaśniają działanie filozofii totalizmu oraz przeciwstawnej do niej filozofii pasożytnictwa. Potwierdzają go też ustalenia totalizmu opisane w punkcie #T1 strony o nazwie woda.htm, które ujawniają, że Biblię należy czytać tak jak czyta się ponadczasową encyklopedię, a NIE jak czyta się podręcznik historii.


#S5. Zestawienie przypomnień, czego szczególnie NIE należy (a także co szczególnie należy) czynić kiedy zagłada i wyludnienie już nadejdzie:

       W czasach kiedy kataklizm i wyludnienie już się zaczną (które łatwo rozpoznamy po tym co wokoło nas będzie wówczas się działo), warto pamiętać iż istnieje sporo szczególnie istotnych postępowań jakich NIE powinno się (lub jakie powinno się) praktykować. Najważniejsze z nich zestawię tutaj w punktach pod poniższymi dwoma nagłówkami. (Odnotuj, że z kompletowaniem niniejszych przypomnień NIE będę się spieszył, stąd warto tu zaglądnąć ponownie za jakiś czas, bowiem w międzyczasie przemyślę i tutaj dopiszę kilka następnych z nich.)
       (A) Starać się czynić kiedy tylko mamy ku temu możliwość - bowiem zwiększy to nasze szanse przeżycia.
(A1) W swoim plecaku posiadać i nosić ulubiony egzemplarz Biblii, oraz studiować jego zawartość w każdej wolnej chwili. Będzie bowiem wiele okazji kiedy będziemy mieli czas na takie studiowanie (pamiętać wszakże trzeba iż wokoło będzie się działo wiele zła, zaś ani radio, ani telewizja NIE będą już działały aby absorbować naszą uwagę czymś innym niż otaczająca nas rzeczywistość.)
(A2) Koncentrować swą uwagę na pozytywnych następstwach tego co się dzieje - zgodnie z wersetem 4:8 z bibilijnego "Listu do Filipian": "... wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym - to miejcie na myśli!" Wszakże nasz świat fizyczny jest obecnie tak skonstruowany, że zła ani dobra fizykalnie NIE daje się od siebie oddzielić (aczkolwiek można je oddzielać intelektualnie w swym umyśle). Tą niemożliwość fizycznego oddzielenia zła od dobra potwierdza znany fakt (i powiedzenie), że "NIE ma takiego zła, które w długoterminowych następstwach by NIE wygenerowało sobą jakiegoś dobra", a także potwierdza przypominana przez totalizm odwrotność tego faktu (i powiedzenia) stwierdzająca, że "NIE ma takiego dobra, które w długoterminowych następstwach by NIE wygenerowało sobą jakiegoś zła". (Dla przykładu, zło nadchodzącej zagłady i wyludnienia przyniesie dobro oczyszenia Ziemi z owej mnogości dzisiejszych "niszczycieli ziemi", dobro umożliwienia zasiedlenia oczyszczonej Ziemi, przez nowy rodzaj bogobojnych ludzi jacy będą dbali o naturę, bliźnich i o przestrzeganie zasad moralnych, a ponadto dostarczy ludzkości dobro moralnej lekcji i przykładu, jakich - miejmy nadzieję, ludzkość nigdy już NIE zapomni.) Aby jednak NIE zwariować w sytuacji zagłady, kiedy dookoła nas będzie właśnie się działo mnóstwo zła, zaś wynikające z tego zła dobro nadal będzie wyglądało bardzo odległe i dla nas być może nieosiągalnie, trzeba swój umysł koncentrować głównie na tym co w danej chwili reprezentuje sobą jakieś dobro.
(A3) Pamiętać, że w swoich wysiłkach mamy obowiązek pomagać też w przeżyciu tym dobrze znanym nam osobom, za które jesteśmy moralnie odpowiedzialni (np. zależnym od nas kobietom, dzieciom i starszym osobom) - szczególnie jeśli dobrze ich znamy i obiektywnie oceniamy iż pod względem stanu moralnego, wiary w Boga, oraz wiedzy i użytecznych doświadczeń życiowych NIE reprezentują oni jakości jakie byłyby drastycznie niższe od naszych własnych.
       (B) Postępowania jakich powinniśmy unikać wszelkimi sposobami - bowiem np. w oczach Boga pomniejszyłoby to naszą wartość jako osoby zasługującej na uratowanie.
(B1) Rabować żyjących ludzi, lub ich okradać - szczególnie z żywności i napojów. Pamiętać bowiem trzeba, że to co się będzie działo, jest właśnie karą za niemoralne ludzkie postępowania, czyli między innymi także karą za rabowanie i okradanie. Ponadto, jeśli dobrze się poszuka i użyje swej inteligencji i wiedzy, wówczas zawsze znajdzie się alternatywę dla rabowania lub kradnięcia - np. w czasie drugiej wojny światowej niektórzy pozbawieni żywności Polacy uciekali się do przypalania i zjadania much aby jakoś przeżyć. Trzeba tu jednak dodać, że uczynienie dobrego użytku z opuszczonej żywności, napojów, lub potrzebnego nam sprzętu, które zapewne do nikogo wówczas już NIE będą należały, bowiem ich właściciele albo już NIE będą żyli, albo też istnienie i losy ich właścicieli NIE będą nam już znane, NIE jest rabunkiem ani okradaniem.
(B2) Spowodować zajście w ciążę towarzyszącej nam kobiecie. Czas zagłady NIE jest sprzyjający dla ciężarnych kobiet ani dla małych dzieci. Na spładzanie dzieci był więc odpowiedni czas na szereg lat przed nadejściem zagłady, oraz ponownie przyjdzie właściwy czas już po tym jak zagłada się zakończy - czyli kiedy produkcja żywności zostanie odbudowana.
(B3) W trakcie szczytowego okresu zagłady zbliżać się do, ujawniać swe trwanie przy życiu, albo starać się nawiązać kontakt, z ludźmi jakich NIE znamy, a stąd co do których NIE jesteśmy w stanie oszacować jakiej kategorii zachowań i losów można po nich się spodziewać. Trzeba bowiem będzie pamiętać, że ludzie oszaleli z głodu, jakiejś zarazy, lub odurzenia tym co dookoła będzie wówczas się działo, są zdolni do wszystkiego - stąd zbliżanie się do, ujawnianie miejsca swego ostawania się, lub nawiązywanie kontaktu z ludźmi których intencji ani stanu zdrowotnego czy psychicznego NIE będziemy znali, zagrozi obrabowaniem i pobiciem, albo nawet uśmierceniem czy przejęciem zarazy jaką takie osoby mogą przenosić. Wszakże wówczas NIE będą dostępne ani lekarstwa, ani lekarze, ani szpitale, ani policja czy sądy, zaś bardzo niewielu ludzi będzie nadal pamiętało jak bogobojne osoby powinny się zachowywać. Do prób nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi będzie można powrócić dopiero po przejściu zagłady i wyludnienia, kiedy to opanujemy już umiejętność i środki wytwarzania nadwyżki żywności i napoju, oraz kiedy będziemy pewni, że ujawnienie innym ludziom swego przetrwania NIE wystawi na zniszczenie przez nich tej naszej umiejętności i dostępnych nam środków.


Część #T: Każdą co bardziej istotną sprawę warto wesprzeć modlitwą do Boga. Jeśli więc czytelniku twój światopogląd i chęci na to ci pozwalają, wówczas proszę przyłącz się teraz do mojej modlitwy i zmów ją wraz ze mną:

      

#T1. Modlitwa - jeśli czytelniku zechcesz się przyłączyć do jej zmówienia ze mną, wystarczy że ją przeczytasz z uwagą i z proszącym nastawieniem duchowym:

       Boże, jeśli NIE koliduje to z Twoimi nadrzędnymi celami i planami, wówczas gorąco proszę abyś wsparł swoją boską mocą wyklarowanie się na Ziemi na tyle bogobojnej i obstającej za prawdą sytuacji, że opisywana na niniejszej stronie kulminacja najróżniejszych form zagłady i wyludniania naszej planety będzie mogła zostać powstrzymana i anulowana, lub chociaż znacząco opóźniona.
Amen.Część #U: Na zakończenie tej strony:

      

#U1. Podsumowanie tej strony - czyli NIE zwlekaj z podjęciem własnych przygotowań do wyludnienia jakie nieuchronnie nadchodzi, wszakże już niedługo bycie przygotowanym może uratować ci życie:

Motto: "Bóg pomaga tym co pomagaja sobie sami."

       Zagłębiamy się w coraz gęstrzy mrok, coraz intensywniejsze kłamstwa, coraz powszechniejszą korupcję, oraz coraz bardziej manifestacyjne odwracanie sie tyłem do Boga, bliźniego i natury. Wiedz, że po osiągnięciu dna tego upadku, doznania będą niewypowiedzianie bolesne. Przygotuj się więc aby dla własnego dobra złagodzić sobie nieco i przeżyć to co szybko (i zapewne już nieodwołalnie) właśnie nadchodzi.


#U2. Skorowidz z linkami do innych pokrewnych stron które również posiadają związek z omawianymi tu tematami:

       Istnieje cały szereg odmiennych stron internetowych, które - podobnie jak niniejsza, wyjaśniają sobą najróżniejsze szczegółowe zagadnienia objęte treścią Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne strony można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, jaki pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#U3. Proponuję okresowo powracać na niniejszą stronę w celu sprawdzania dalszych postępów w opisanych tu wysiłkach i zamiarach:

       Zapraszam do ponownego odwiedzenia tej strony już za jakiś czas, aby wówczas sprawdzić, co nowego uczyniłem w międzyczasie w sprawie omawianych tu wysiłków generowania elektryczności z energii słońca.


#U4. Autor tej strony (dr inż. Jan Pająk):

       Niniejszym mam przyjemność poinformować czytelników, że z okazji 70tej rocznicy urodzin autora tej strony (tj. mnie), wyprodukowany został i opublikowany około 35 minutowy film Dominika Myrcik, jaki od maja 2016 roku upowszechniany jest gratisowo w youtube.com. Film ten nosi tytuł "Dr Jan Pająk portfolio" i prezentuje graficznie najważniejszy mój naukowy dorobek życiowy. Zapraszam i zachęcam czytelników do jego oglądnięcia. Działające zielone linki, adresy internetowe, ulotki promocyjne w trzech językach, oraz pełne opisy wszystkich trzech wersji językowych (tj. polskiej, angielskiej i niemieckiej) tego doskonale zaprojektowanego i wykonanego HD i HQ filmu, są dostępne na specjalnie poświęconej mu stronie o nazwie portfolio_pl.htm.
       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są na stronie internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dowolnych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm).
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę jednak odnotować, że dla całego szeregu powodów (np. mojego chronicznego deficytu czasu, prowadzenia badań wyłącznie na zasadzie mojego prywatnego hobby naukowego, pozostawania niezatrudnionym i wynikający z tego mój brak oficjalnego statusu jaki pozwalałby mi zajmować oficjalne stanowisko w określonych sprawach, istnienia w Polsce aż całej armii zawodowych profesorów uczelnianych - których obowiązki zawodowe obejmują m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, itd., itp.) począszy od 1 stycznia 2013 roku ja przyjąłem żelazną zasadę, że NIE odpowiadam na żadne emaile wysyłane do mnie przez czytelników moich stron - o czym niniejszym szczerze i uczciwie informuję wszystkich zainteresowanych. Stąd jeśli czytelnik ma sprawę która wymaga odpowiedzi, wówczas NIE powinien do mnie pisać, bowiem w takiej sytuacji wysłanie mi emaila domagającego się odpowiedzi w świetle ustaleń filozofii totalizmu byłoby działaniem niemoralnym. Wszakże spowodowałoby, że czytelnik doznałby zawodu ponieważ z całą pewnością NIE otrzymałby odpowiedzi. Ponadto taki email odbierałby i mi sporo "energii moralnej" ponieważ z jego powodu i ja czułbym się winnym, że NIE znalazłem czasu na napisanie odpowiedzi. Natomiast w/g totalizmu "moralnym działanien" w takiej sytuacji byłoby albo niezobowiązujące mnie do odpisania przesłanie mi jakichś informacji które zdaniem czytelnika są warte abym je poznał, albo teź napisanie raczej do któregoś z zawodowych profesorów polskich uczelni - wszakże oni są opłacani z podatków obywateli między innymi za udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, a ponadto wszyscy oni mają sekretarki (tak że korespondencja NIE zjada im czasu który powinni przeznaczać na badania).


#U5. Copyrights © 2017 by dr inż. Jan Pająk:

       Copyrights © 2017 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, których prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć i wynalazków wspominanych lub opisywanych na tej stronie, oraz tabel i ilustracji jakie autor przytacza na dowolnej ze swoich publikacji. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, tabel, ilustracji, itp.), powtarzająca osoba ujawniła i potwierdziła kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę, opis, tabelę, ilustrację, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająka, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
Niniejsza strona jest dostępna jedynie
w polskojęzycznej wersji językowejData zapoczątkowania budowy tej strony internetowej: 25 listopada 2017 roku.
Data jej najnowszego aktualizowania: 12 grudnia 2017 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)

Moje przeprosiny ponieważ począwszy od 2016/6/15 nawaliła baza SQL na serwerze obsługującym liczniki odwiedzin z logiem totalizmu (takie jak powyższy). Stąd na wszystkich moich stronach liczniki te przestały naliczać wizytujących i NIE leży w moich możliwościach naprawienie tej sytuacji. Obecnie liczniki te wskazują więc jedynie liczby odwiedzin danych moich stron mające miejsce pomiędzy 1 stycznia i 15 czerwca 2016 roku (chyba że uda się naprawić ową SQL już po dacie ostatniego zaktualizowania tej strony).